Facebook

Sotva postačující - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu sotva postačující.

Význam: Sotva postačující: ne zcela dostačující, nedostatečné, neúplné.

nevalný

Nevalný je zde použit jako synonymum pro slabý, podprůměrný nebo nedostatečný.

nevelký

Malý; nepatrný, neznatelný, nevýznamný; nenápadný; skromný, mírný; mezí.

stěží vyhovující

Stěží vyhovující znamená, že dané minimum požadavků nebo očekávání je splněno, ale s jistými problémy a obtížemi.

Podobná synonyma

stěží

Stěží znamená obtížně, s velkou námahou nebo těžce.

projít (stěží)

Překonat něco náročného, obtížného nebo nečekaného.

vyhovující

Vyhovující je přídavné jméno označující schopnost odpovídat potřebám nebo požadavkům.

shluk (nevelký)

Shluk je skupina nebo seskupení něčeho, obvykle malých objektů nebo částí, které jsou sdružené dohromady.

stěží viditelný

Stěží viditelný se vztahuje k situaci, kdy je něco tak malé, že je těžké je vidět. Je to velmi nenápadný a nepřehledný.

dostat se <kam> (stěží)

Dostat se znamená dosáhnout cíle, který jsme si stanovili, aniž bychom narazili na překážky.