Facebook

Sotva - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu sotva.

Význam: Sotva znamená "nanejvýš", "spíše než" nebo "s obtížemi". Obvykle se používá v kontextu, kdy je něco obtížné nebo se musí dělat s velkou opatrností.

jedině

Jedině: jedinečné, výlučné, jednorázové, nezaměnitelné, osamělé.

toliko

Toliko je předložka, označující množství nebo počet, obvykle používaná ve spojení s číslovkou.

pouze

Pouze znamená „jen” nebo „jenom”, znamená, že je to jediná možnost nebo jediný výsledek.

výhradně

Výhradně: s vyloučením všech ostatních, pouze a jen; naprosto, absolutně.

výlučně

Výlučně = zcela, pouze, jedině, vyloučením jiných možností.

leda

Leda je příslovce, které znamená "jen, snad, pouze, právě, skoro" a označuje nejmenší možnou míru.

ledaže

Ledaže je částečně spojka, která označuje nebo podmiňuje nějakou podmínku, která musí být splněna, aby se něco stalo.

Až je příslovce, jež vyjadřuje čas, místo nebo stupeň. Znamená "nejpozději" nebo "až do".

téměř

Téměř znamená "skoro, téměř, téměř, ale ne úplně".

skoro

Skoro znamená "téměř", nebo "přibližně". Je to náznak blížící se pravdě, ale ne dokončený.

takřka

Takřka znamená téměř nebo skoro, tedy něco, co je velmi blízko, ale ne úplně.

přímo

Přímo: související nebo se týkající věci; přímý, bezprostřední.

jakmile

Jakmile: po určitém okamžiku nebo události, hned jak se stane něco jiného.

nuže

Nuže je forma slova, které se používá pro zdůraznění, že nastává čas k akci nebo odpovědi.

s námahou

Vynaložení velkého úsilí, energie a času na získání cíle nebo výsledku.

těžce

Těžce znamená s velkým úsilím, obtížími, obtížně, intenzivně nebo důsledně.

stěží

Stěží znamená velmi obtížně, téměř nebo vůbec nemožně.

nepatrně

Nepatrně znamená velmi malé, zanedbatelné množství.

nemnoho

Nemnoho znamená malé množství, jen trochu nebo jen málo.

Podobná synonyma

téměř nový

Téměř nový: krátce použitý, v dobrém stavu, nevyužitý nebo mírně poškozený.

dostat se <kam> (stěží)

Dostat se znamená dosáhnout cíle, který jsme si stanovili, aniž bychom narazili na překážky.

téměř ne

Téměř ne: velmi málo, téměř žádný, skoro není.

došlápnout (těžce)

Učinit něco náročného, obtížného nebo fyzicky náročného.

oddychovat (těžce)

Oddychovat těžce znamená relaxovat a uvolňovat napětí, aby člověk mohl načerpat sílu, vyčistit si mysl a zotavit se z únavy.

přímo k jádru věci

Přímo k jádru věci: vyřešit hlavní problém, vyřčený nebo skrytý, co nejrychleji a efektivněji.

tvořit (těžce)

Tvořit znamená vytvářet, vytvářet nové věci, případně zlepšovat ty stávající. Těžké tvoření zahrnuje obtížné úkoly, vyžadující koncentraci a vytrvalost.

jít (těžce)

Jít těžce znamená vykonávat úkoly s námahou, pozorností a přemáháním.

těžce vydělaný

Těžce vydělaný - vyjadřuje námahu, úsilí a čas věnovaný získání získaných prostředků.

stěží viditelný

Stěží viditelný se vztahuje k situaci, kdy je něco tak malé, že je těžké je vidět. Je to velmi nenápadný a nepřehledný.

výlučné právo

Výlučné právo je právo, které uděluje výhradní právo k provozování určité činnosti, které se nedá vykonávat jinak.

stěží vyhovující

Stěží vyhovující znamená, že dané minimum požadavků nebo očekávání je splněno, ale s jistými problémy a obtížemi.

vyjít (těžce)

Vyjít těžce znamená dosáhnout čehož s velkým úsilím, velkou námahou.

dosednout (těžce)

Dosednout těžce znamená dosáhnout čehosi po úmorném úsilí, často s obtížemi a s velkou námahou.

projít (stěží)

Překonat něco náročného, obtížného nebo nečekaného.

našlapovat (těžce)

Našlapovat znamená vykonávat těžkou práci, při které je nutné často opakovat stejné úkony.

těžce pracovat

Těžce pracovat znamená soustavně, pečlivě a intenzivně věnovat energii a úsilí vykonávání práce.

přímo před

Přímo: Přímý, nezprostředkovaný, nezkreslený, přímý, bezprostřední.