Facebook

Takřka - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu takřka.

Význam: Takřka znamená téměř nebo skoro, tedy něco, co je velmi blízko, ale ne úplně.

jedině

Jedině: jedinečné, výlučné, jednorázové, nezaměnitelné, osamělé.

toliko

Toliko je předložka, označující množství nebo počet, obvykle používaná ve spojení s číslovkou.

pouze

Pouze znamená „jen” nebo „jenom”, znamená, že je to jediná možnost nebo jediný výsledek.

výhradně

Výhradně: s vyloučením všech ostatních, pouze a jen; naprosto, absolutně.

výlučně

Výlučně = zcela, pouze, jedině, vyloučením jiných možností.

leda

Leda je příslovce, které znamená "jen, snad, pouze, právě, skoro" a označuje nejmenší možnou míru.

ledaže

Ledaže je částečně spojka, která označuje nebo podmiňuje nějakou podmínku, která musí být splněna, aby se něco stalo.

Až je příslovce, jež vyjadřuje čas, místo nebo stupeň. Znamená "nejpozději" nebo "až do".

téměř

Téměř znamená "skoro, téměř, téměř, ale ne úplně".

skoro

Skoro znamená "téměř", nebo "přibližně". Je to náznak blížící se pravdě, ale ne dokončený.

přímo

Přímo: související nebo se týkající věci; přímý, bezprostřední.

sotva

Sotva znamená "nanejvýš", "spíše než" nebo "s obtížemi". Obvykle se používá v kontextu, kdy je něco obtížné nebo se musí dělat s velkou opatrností.

jakmile

Jakmile: po určitém okamžiku nebo události, hned jak se stane něco jiného.

nuže

Nuže je forma slova, které se používá pro zdůraznění, že nastává čas k akci nebo odpovědi.

málem

Málem znamená blízko, ale ne úplně. Je to slovo, které vyjadřuje blízkost, ale také odstup.

bezmála

Bezmála znamená téměř nebo téměř, tedy velmi blízko nebo téměř stejné.

Podobná synonyma

postoupit (sotva)

Předat, převést nebo přenést (např. odpovědnost, moc, právo, úkol) na jinou osobu nebo skupinu.

přímo k jádru věci

Přímo k jádru věci: vyřešit hlavní problém, vyřčený nebo skrytý, co nejrychleji a efektivněji.

výlučné právo

Výlučné právo je právo, které uděluje výhradní právo k provozování určité činnosti, které se nedá vykonávat jinak.

téměř ne

Téměř ne: velmi málo, téměř žádný, skoro není.

sotva postačující

Sotva postačující: ne zcela dostačující, nedostatečné, neúplné.

téměř nový

Téměř nový: krátce použitý, v dobrém stavu, nevyužitý nebo mírně poškozený.

přímo před

Přímo: Přímý, nezprostředkovaný, nezkreslený, přímý, bezprostřední.