Facebook

Zasáhnout <proti komu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zasáhnout <proti komu>.

Význam: Zasáhnout znamená postavit se proti němu a vyjádřit nesouhlas s jeho jednáním.

ukročit

Ukročit znamená zahájit jakoukoliv činnost nebo akci, která může být zahájena samostatně nebo společně s někým.

intervenovat

Intervenovat znamená zasáhnout nebo vstoupit do situace, aby se změnila, například při mediování sporů.

vložit se <do čeho>

Vložit se do čeho znamená zapojit se do něčeho nebo se angažovat.

Podobná synonyma

vyváznout <z čeho>

Vyváznout = uniknout nebo se zachránit z nebezpečné situace.

zařízení <čeho>

Zařízení: předmět, nástroj nebo systém sloužící k provádění konkrétní funkce.

bát se ztráty <čeho>

Bát se ztráty čehokoli: Strach z neúspěchu, z odmítnutí, z opuštění, z finanční ztráty apod.

být příčinou <čeho>

Být příčinou čeho: být zdrojem něčeho, co má následky nebo důsledky.

být součástí <čeho>

Být součástí čeho je zapojit se do činnosti nebo procesu, který je již zahájen.

vpravit se <do čeho>

Vpravit se: začít se angažovat, zapojit se do něčeho.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat, nevšímat si; nebrat v úvahu, neřešit.

odlít <čeho>

Odlít znamená odtrhnout se nebo odletět (z čeho, co).

zasahovat <do čeho>

Intervenovat, zasahovat do něčeho s cílem změnit stav nebo výsledek.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: Započít nebo se zapojit do činnosti, činnosti nebo situace.

zbavovat <koho čeho>

Odstraňovat, zbavovat někoho něčeho; osvobozovat někoho z něčeho.

začlenit <co do čeho>

Začlenit znamená zařadit něco do určité struktury nebo celku.

použít <čeho>

Použít (čeho): vytvořit, zaměřit se nebo využít něco k uskutečnění určitého účelu.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet něčeho; opustit, zanechat, přestat užívat.

odradit <koho od čeho>

Odradit - vyvolat odpor, odehnat od činnosti, odvrátit pozornost.

odvodit <co z čeho>

Odvodit znamená "vyvodit nebo učinit závěr z dřívějších informací nebo argumentů".

nevážit si <čeho>

Nevážit si <čeho> znamená nerespektovat, nebrat v úvahu nebo zneužívat něčí úsilí nebo schopnosti.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces nebo činnost dokončení něčeho, např. projektu, úkolu nebo cíle.

proniknout <do čeho>

Proniknout: projít nebo se dostat dovnitř, dovnitř prozkoumat.

získat <co z čeho>

Získat: obdržet, dostat, získat něco od někoho nebo z něčeho.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat: Odvodit podstatné vlastnosti a vztahy a ignorovat detaily.

zmocňovat se <čeho>

Uchopit a převzít do své kontroly, získat obecnou autoritu nad čím/kým.

pramenit <z čeho>

Pramenit znamená vycházet, pocházet, odvozovat se z něčeho.

třískat <do čeho>

Třískat: rychle a silně rozbíjet, drtit, rozmístit.

pocházet <z čeho>

Pocházet je slovo označující původ, zdroj nebo inspiraci něčeho. Například pocházet z něčeho znamená, že to něco pochází z toho.

nakouknout <do čeho>

Nakouknout: získat první, rychlý pohled do čeho.

vrážet <do čeho>

Vrážet do něčeho znamená zabodávat, zasouvat silou.

dbát <čeho n. na co>

Dbát na co znamená pečlivě sledovat a dodržovat něčí pokyny, rady nebo principy.

vypadávat <co z čeho>

Vypadávat: odcházet nebo se vzdalovat postupně nebo náhle, často bez varování.

zbavit se <čeho>

Odstranit se čeho, zbavit se čeho; užít si volnost po odstranění něčeho.