Facebook

Téměř ne - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu téměř ne.

Význam: Téměř ne: velmi málo, téměř žádný, skoro není.

ne docela

Ne docela znamená částečný, částečně nebo ne úplně.

ne úplně

Ne: negativní odpověď, odmítnutí, odpor; nesouhlas, neschopnost, neúspěch; nepříznivost, neúspěch.

Podobná synonyma

docela

Docela znamená "zčásti, v určité míře", a může být použito jako adverbium, adjektivum nebo jiným způsobem.

úplně

Úplně: úplný, celý, plný, dokonalý, zcela, neomezeně, bezezbytku.

úplně zničit

Zničit úplně; bez návratu; zcela zničit.

zblednout (úplně)

Zblednout je stav, kdy se člověk stává bledým, protože ztratil barvu kůže.

souhlasit (úplně)

Souhlasit je vyjádřit svůj souhlas s názorem, rozhodnutím nebo akcí druhé osoby.

uvolnit šroub (úplně)

Odšroubovat šroub/otáčet otočením doleva až do úplného uvolnění.

vyprázdnit <co> (úplně)

Vyčistit, opustit, zbavit obsahu.

sežrat (úplně)

Zcela spolykat, sníst, do sebe pozřít.

spálit (úplně)

Zničit nebo zahubit ohněm, spálit úplně.

zarážet (úplně)

Zarážet znamená odmítnout, odrazit, zastavit, zabránit nebo zabrzdit.