Facebook

Tvořit (těžce) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu tvořit (těžce).

Význam: Tvořit znamená vytvářet, vytvářet nové věci, případně zlepšovat ty stávající. Těžké tvoření zahrnuje obtížné úkoly, vyžadující koncentraci a vytrvalost.

nalepovat <co na co>

Nalepovat znamená lepit něco (lepidlo, pásku) na něco jiného.

přilepovat

Přilepovat znamená upevnit nebo připevnit jednu věc k druhé pomocí lepidla nebo jiného připojovacího prostředku.

slepovat

Slepovat znamená spojovat dvě nebo více částí dohromady pomocí šroubů, spojek nebo jiných příslušenství.

rozlepovat

Rozlepovat znamená rozdělit nebo oddělit něco do více částí.

být lepkavý (plot)

Lepkavý plot je plot, který je pokrytý lepící látkou, aby se zabránilo ptákům a hlodavcům ve vstupu do oblasti.

skládat (neobratně)

Skládat znamená třídit a ukládat dohromady, jako například při sestavování puzzle nebo ukládání nábytku.

Podobná synonyma

skládat

Skládat znamená sestavit z menších částí nebo částek do celku.

plot

Plot je ohraničení pozemku nebo prostoru, obvykle zdí nebo plotu, který je vyroben z dřeva nebo kovu.

lepkavý

Lepkavý je popisný výraz pro materiály, které si přilnou k povrchu, když jsou dotčeny.

sestavovat (neobratně)

Sestavovat znamená tvořit nebo skládat z jednotlivých částí, aby vzniklo celkové dílo.

skládat (hudebně)

Skládat hudbu znamená tvořit hudbu, vytvářet melodie a aranžovat ji dohromady do kompozic.

skládat se

Skládat se znamená sestavovat nebo složit něco z několika částí.

skládat básně

Skládat básně znamená tvořit verše a slova, která jsou upravena do rýmu a rytmu, aby se vytvořila harmonie a vyjádřil něčí emoce.

slepovat <co>

Slepovat znamená připojovat k sobě dva kusy materiálu bez použití kovových spojek.

skládat verše

Skládání veršů je proces tvorby básní, kde se slova uspořádávají do rýmů a metrických struktur.

natřít (plot)

Natřít plot znamená namalovat ho barevným lakem nebo nátěrem.

skládat (zboží)

Skládat zboží znamená sestavit je dohromady, aby bylo připraveno k prodeji nebo dodání.

skládat maturitní zkoušku

Absolvovat maturitní zkoušku, což je přezkoušení učiva střední školy, aby bylo možné získat maturitní vysvědčení.

skládat (z dílů)

Slovo "skládat" znamená spojovat jednotlivé části či částky do celku.

skládat (verše)

Skládat znamená tvořit, sestavovat nebo sestavit věci, jazykové výrazy nebo umělecká díla.