Facebook

Rychle - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu rychle.

Význam: Rychlost, rychlý pohyb nebo akce; schopnost činit něco rychle.

kvapně

Rychle, naléhavě, bez zbytečného čekání.

spěšně

Rychle, s co největším úsilím; s naléhavostí; s důrazem.

pomalu

Pomalu znamená s nízkou rychlostí, nebo postupně, s trpělivostí.

v té chvíli

V té chvíli slovo znamená určitou významnou myšlenku, nebo pojem, který je vyjádřen jedním slovem nebo krátkou frází.

právě nyní

Právě nyní znamená v daný okamžik, v okamžiku události nebo v přítomnosti.

brzo

Brzo = rychle, okamžitě; v krátké době, co nejdříve.

hned

Hned - okamžitě, rychle, naléhavě; bez časového odkladu.

ihned

Ihned znamená bez prodlení, okamžitě.

zčerstva

Zčerstva znamená "čerstvě, nepoškozeně, nezkaženě, právě teď".

ruče

Ruče je staroslověnské slovo pro "ruku", označující lidi, kteří jsou odpovědní za plnění slibu nebo dohody.

hopem

Hope je naděje nebo přání, že se něco stane nebo že se něco stane lépe.

chvatně

Rychle, odhodlaně a bez zbytečného čekání.

čerstvě

Čerstvé znamená svěží, čerstvě připravené nebo nejnovější.

okamžitě

Okamžitě znamená něco, co se děje nebo se stává okamžitě, ihned, bez prodlení.

brzy

Brzy znamená "velmi brzy" nebo "v blízké budoucnosti".

Podobná synonyma

právě takový

Právě takový: Přesně takový, jaký je; přesně odpovídající danému popisu nebo názoru.

jít pomalu

Pomalé tempo chůze, které se vyhýbá rychlosti.

v této chvíli

V této chvíli znamená význam nyní, právě teď, okamžitě.

hned - hned

Okamžitě, bez prodlení; rychle, ihned.

právě naopak

Právě naopak znamená přesně opačný, než bylo předpokládáno, případně jinak než bylo řečeno.

nyní

Nyní znamená v daný okamžik nebo moment. Přítomnost. Současnost.

na pravé straně

Inkluze: myšlenka, že všichni mají právo na stejnou úroveň vzdělávání a dostupnosti služeb.

brzy - brzy

Brzy znamená blízko času, rychle nebo v krátké době.

v poslední chvíli života

Poslední chvíle života je období před smrtí, kdy člověk čelí největším životním výzvám, jako jsou odpuštění, usmíření, přijetí a smíření.

zmlknout (na chvíli)

Umlknout, ztišit se, přestat mluvit a mlčet.

upíjet pomalu

Vychutnávat si něco pomalu a potěšením, nezapíjet to rychle.

ubíhat (pomalu)

Ubíhat (pomalu) znamená postupně mizet, měnit se nebo jít pozvolna do minulosti.

právě

Právě znamená nyní, okamžitě nebo hned.

v nepravou chvíli

Nepravá chvíle je okamžik, kdy se situace nezdá být optimální a je třeba rychle jednat.

vyřizovat (spěšně)

Řešit rychle, vyřizovat.

téci (pomalu)

Pomalu plyny, teče, proudí.

ba právě

Ba je slovanské slovo, které se používá jako pozdrav nebo závěrečná část věty pro vyjádření souhlasu, shody nebo pochopení.

právě proto

Právě proto znamená, že tento důvod je ten, který vysvětluje situaci nebo rozhodnutí. Je to prohlášení, které ukazuje, proč je něco tak, jak je.

právě tak

Právě tak: stejně; jednoduše; rovnocenně; rovnoprávně; spravedlivě.

v pravou chvíli

V pravou chvíli je to, co je vhodné přijmout nebo udělat právě teď; je to vhodný čas nebo okamžik k provedení určité činnosti.

ukázat se v pravé podobě

Ukázat se v pravé podobě znamená odhalit skutečnou povahu, charakter a stav mysli.