Facebook

Zčerstva - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu zčerstva.

Význam: Zčerstva znamená "čerstvě, nepoškozeně, nezkaženě, právě teď".

rychle

Rychlost, rychlý pohyb nebo akce; schopnost činit něco rychle.

kvapně

Rychle, naléhavě, bez zbytečného čekání.

spěšně

Rychle, s co největším úsilím; s naléhavostí; s důrazem.

pomalu

Pomalu znamená s nízkou rychlostí, nebo postupně, s trpělivostí.

v té chvíli

V té chvíli slovo znamená určitou významnou myšlenku, nebo pojem, který je vyjádřen jedním slovem nebo krátkou frází.

právě nyní

Právě nyní znamená v daný okamžik, v okamžiku události nebo v přítomnosti.

brzo

Brzo = rychle, okamžitě; v krátké době, co nejdříve.

hned

Hned - okamžitě, rychle, naléhavě; bez časového odkladu.

ihned

Ihned znamená bez prodlení, okamžitě.

ruče

Ruče je staroslověnské slovo pro "ruku", označující lidi, kteří jsou odpovědní za plnění slibu nebo dohody.

hopem

Hope je naděje nebo přání, že se něco stane nebo že se něco stane lépe.

hbitě

Rychle, s obratností, s elegancí.

čerstvě

Čerstvě znamená čerstvý, nový, svěží, nedotčený, neporušený anebo nezkazený.

bystře

Bystře znamená s rychlostí, inteligencí a ostražitostí; inteligentně, pozorně, rychle a chytrým způsobem.

honem

Honem je časový výraz, který znamená co nejrychleji, okamžitě, naléhavě.

Podobná synonyma

říci <co> (rychle)

Říci:vyjádřit myšlenku nebo názor slovy.

rychle jít

Rychle jít znamená jít rychle, rychlým tempem nebo přejít rychle z jednoho místa na druhé.

nyní

Nyní je okamžik, který se nachází v současnosti; je to čas teď a tady.

projít (rychle)

Projít: absolvovat, dokončit; projet, procházet, překonat.

rychle rozpustný

Rychle rozpustný se vztahuje k látkám, které se po uvedení do roztoku rychle rozpouštějí.

zmlknout (na chvíli)

Umlknout, ztišit se, přestat mluvit a mlčet.

v této chvíli

V této chvíli znamená význam nyní, právě teď, okamžitě.

jít (rychle)

Udělat něco rychle, rychle se pohybovat nebo jít.

obklíčení (rychlé)

Obklíčení je proces obklopení nepřítele silami, aby byl zajat nebo donucen k odchodu.

právě proto

Právě proto znamená, že tento důvod je ten, který vysvětluje situaci nebo rozhodnutí. Je to prohlášení, které ukazuje, proč je něco tak, jak je.

v pravou chvíli

V pravou chvíli je to, co je vhodné přijmout nebo udělat právě teď; je to vhodný čas nebo okamžik k provedení určité činnosti.

přijít (rychle)

Dorazit, přivézt, přijít rychle.

rychle odejít

Rychle odejít znamená opustit místo bez zdržení nebo prodlení.

vyřizovat (spěšně)

Řešit rychle, vyřizovat.

jet (rychle)

Jet znamená rychle se pohybovat, běžet, létat nebo jinak se pohybovat rychle.

přeběhnout (rychle)

Běžet rychle.

povědět (rychle)

Říci, prozradit, sdělit.

pohybovat se (rychle)

Pohybovat se: rychle se pohybovat, dostat se z bodu A do bodu B rychleji.

právě tak

Právě tak: stejně; jednoduše; rovnocenně; rovnoprávně; spravedlivě.

na pravé straně

Inkluze: myšlenka, že všichni mají právo na stejnou úroveň vzdělávání a dostupnosti služeb.

vysypat <co> (rychle)

Vysypat : rychle vyložit/uspořádat, odstranit, vyhodit z něčeho.

vypít (rychle)

Vypít: dopít nápoj až do dna, spotřebovat celou dávku, nezbytné množství.

téci (pomalu)

Pomalu plyny, teče, proudí.

právě

Právě znamená "teď", "okamžitě" nebo "v daném okamžiku". Označuje čas nebo okamžik, ve kterém se něco děje.