Facebook

Hned - hned - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu hned - hned.

Význam: Hned znamená okamžitě, nebo také ihned. Je to slovo, které používáme k vyjádření rychlosti, s jakou se má něco udělat.

brzy - brzy

Brzy znamená blízko času, rychle nebo v krátké době.

jednou - podruhé

Jednou - jednorázově, podruhé - opakovaně.

napřed - pak

Napřed se udělá to, pak se udělá tamto.

Podobná synonyma

podruhé

Podruhé znamená opakovaně, poprvé, opět, jinými slovy - pro druhou či opakovanou dobu.

brzy

Brzy znamená rychle, co nejdříve nebo brzy nastávající.

jednou

Jednou znamená jednou příležitostí, jedenkrát, jedinkrát, jednorázově.

napřed

Napřed je příslovce znamenající „dříve“ nebo „předtím“. Odkazuje na něco, co se stalo nebo mělo stát před čímsi jiným.

jen jednou

Slovo "jen" znamená pouze, pouze, jenom, jedině, právě, právě teď.

ještě jednou

Ještě jednou je výraz pro zopakování čehokoli, co se právě řeklo nebo udělalo.