Facebook

Brzo - synonyma

Celkem nalezeno 21 synonym ke slovu brzo.

Význam: Brzo = rychle, okamžitě; v krátké době, co nejdříve.

záhy

Brzy, rychle, naléhavě, okamžitě.

zanedlouho

Brzy, nebo-li zanedlouho; dočasné časové období mezi teď a příštím okamžikem.

zakrátko

Zakrátko znamená "co nejdříve", "velmi brzy" nebo "krátce".

hned

Hned znamená okamžitě nebo ihned; je to celkový pojem, který znamená bez čekání.

vbrzku

Vbrzku znamená rychle, rychlé splnění či provádění něčeho; např. rychlé dokončení úkolu.

časně

Časně znamená brzy, dříve než je obvyklé nebo očekávané.

raně

Ráno je čas nebo doba, kdy se den začíná - obvykle od poloviny noci do poledne.

pozdě

Pozdě znamená nesplnění času, který je stanovený, nebo čas, který je později než je očekáváno.

téměř

Téměř znamená něco jako "skoro", "téměř", "přibližně" nebo "blízko k".

málem

Málem znamená téměř, skoro, ale ne úplně.

skoro

Skoro znamená téměř, ale ne úplně. Představuje mezistupeň nebo stav něčeho, který není plně dosažen.

rychle

Rychlost, rychlý pohyb nebo akce; schopnost činit něco rychle.

kvapně

Rychle, naléhavě, bez zbytečného čekání.

spěšně

Rychle, s co největším úsilím; s naléhavostí; s důrazem.

pomalu

Pomalu znamená s nízkou rychlostí, nebo postupně, s trpělivostí.

v té chvíli

V té chvíli slovo znamená určitou významnou myšlenku, nebo pojem, který je vyjádřen jedním slovem nebo krátkou frází.

právě nyní

Právě nyní znamená v daný okamžik, v okamžiku události nebo v přítomnosti.

ihned

Ihned znamená bez prodlení, okamžitě.

zčerstva

Zčerstva znamená "čerstvě, nepoškozeně, nezkaženě, právě teď".

ruče

Ruče je staroslověnské slovo pro "ruku", označující lidi, kteří jsou odpovědní za plnění slibu nebo dohody.

hopem

Hope je naděje nebo přání, že se něco stane nebo že se něco stane lépe.

Podobná synonyma

právě naopak

Právě naopak znamená přesně opačný, než bylo předpokládáno, případně jinak než bylo řečeno.

pohybovat se (rychle)

Pohybovat se: rychle se pohybovat, dostat se z bodu A do bodu B rychleji.

pro tuto chvíli

Význam: momentální hodnota, situace, okamžik.

povědět (rychle)

Říci, prozradit, sdělit.

obklíčení (rychlé)

Obklíčení je proces obklopení nepřítele silami, aby byl zajat nebo donucen k odchodu.

jet (rychle)

Jet znamená rychle se pohybovat, běžet, létat nebo jinak se pohybovat rychle.

vyřizovat (spěšně)

Řešit rychle, vyřizovat.

hned - hned

Hned znamená okamžitě, nebo také ihned. Je to slovo, které používáme k vyjádření rychlosti, s jakou se má něco udělat.

právě

Právě je adverb, který označuje okamžitost, naléhavost nebo důležitost akce. Často se používá k vyjádření okamžitého výsledku.

přeběhnout (rychle)

Běžet rychle.

právě tak

Stejným způsobem; zcela shodně; beze změny; jednoduše; jasně.

nyní

Nyní je čas, kdy se všechno děje, co se děje právě teď, co je v současnosti.

téci (pomalu)

Pomalu plyny, teče, proudí.

psát (pomalu)

Psát znamená tvořit slova pomocí písmen, pomalu znamená postupovat pomalu a opatrně.

hned nato

Hned nato znamená okamžitě, neodkladně, následující okamžik.

zmlknout (na chvíli)

Umlknout, ztišit se, přestat mluvit a mlčet.

v pravou chvíli

V pravou chvíli znamená v optimálním čase, ve správný okamžik, vhodně a rychle.

vypít (rychle)

Vypít: dopít nápoj až do dna, spotřebovat celou dávku, nezbytné množství.

v poslední chvíli života

Poslední chvíle života je období před smrtí, kdy člověk čelí největším životním výzvám, jako jsou odpuštění, usmíření, přijetí a smíření.

ubíhat (pomalu)

Ubíhat (pomalu) znamená postupně mizet, měnit se nebo jít pozvolna do minulosti.

postavit se (rychle)

Stát si za svým, prezentovat své stanovisko nebo názor, bránit se.

najíst se (rychle)

Najíst se: přijmout potravu rychle a efektivně.

říci <co> (rychle)

Říci:vyjádřit myšlenku nebo názor slovy.

na pravé straně

Limity: omezení, hranice nebo meze.