Facebook

Právě naopak - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu právě naopak.

Význam: Právě naopak znamená přesně opačný, než bylo předpokládáno, případně jinak než bylo řečeno.

náhodně

Náhoda je bezcílné, náhodné nebo náhodně uspořádané události, jevy nebo skutečnosti, které nelze ovlivnit ani předpovědět.

neočekávaně

Neočekávaně = nepředpokládaně, bez předběžného předpokladu, náhle, neplánovaně.

mimoděk

Mimoděk je náhodný, neplánovaný, často neúmyslný nebo nevědomý způsob.

bezděky

Bezděky znamená nevědomky, bez úmyslu nebo bez zvláštního cíle.

neúmyslně

Neúmyslně: bez úmyslu, náhodně, omylem; nedbalostí, nevědomky, bez záměru.

namátkou

Namátkou: "Namátkou" znamená bez plánu, bez předem určeného cíle, neformálně a bez závazku.

Žádná další podobná synonyma k právě naopak jsme nenašli.