Facebook

Právě vzniklý (obor) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu právě vzniklý (obor).

Význam: Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.

mladistvý

Mladistvý je označení pro osobu, která ještě nezletilá, tedy neplnoletá.

starý

Starý znamená "dávno existující, původní nebo dlouhodobě používaný", obecně jde o něco, co je dlouho existující nebo co je oproti jiným věcem starší.

nový (zeleň)

Nový znamená něco, co je nové a svěží, čisté a čerstvé, nebo něco, co bylo nedávno vyrobeno. Zelená barva symbolizuje přírodu a zdraví.

čerstvý (salát)

Čerstvý salát je salát z čerstvých surovin, který je čerstvě uvařený nebo nakrájený.

nezkušený (člověk)

Nezkušený = člověk, který nemá žádné zkušenosti, schopnosti či znalosti v dané oblasti.

syn

Syn je dítě rodičů, nebo někoho, koho rodiče považují za dítě. Je to také označení pro mužského člena rodiny.

junior

Junior je označení pro mladší nebo menší verzi něčeho, nebo pro někoho mladšího, než je obvyklé.

Podobná synonyma

nový

Nový znamená něco, co ještě nebylo existovat, nebo něco, co bylo změněno a obnoveno. Je to něco, co není staré a může být použito jako něco nového.

konzervativní člověk

Konzervativní člověk je ten, kdo preferuje tradiční hodnoty a postoje, konzervuje staré zvyky a je skeptický ke změnám.

člověk

Člověk je vysoce inteligentní druh primátů, který je schopen komunikace, racionálního myšlení a schopnosti vytvářet kultury.

odporný člověk

Osoba, která je nezdvořilá a neslušná, nespravedlivá a hrubá, způsobuje odpor a rozčarování.

přívětivý člověk

Přívětivý člověk je osoba, která je milá, příjemná, laskavá a otevřená.

sešlý člověk

Sešlý člověk je označení pro někoho, kdo je fyzicky, duševně nebo emočně zesláblý. Je to člověk, který trpí únavou nebo úbytkem síly a energie.

nevhodně oblečený člověk

Člověk oblečený nevhodně, tzn. v rozporu s očekávaným oblékáním, situací nebo okolnostmi.

vlivný člověk

Vlivný člověk je osoba s vysokým vlivem a autoritou na určité lidi nebo oblasti.

nezkušený

Nezkušený: nemá žádné zkušenosti, začátečník, bez dovedností.

škodolibý člověk

Člověk, který se raduje z jiných lidí cítících se špatně, často se mstí a má sklon k ironickým komentářům.

otylý člověk

Člověk s nadměrnou tělesnou hmotností, který může být obézní nebo mít nadváhu.

nezištný člověk

Nezištný člověk je ten, kdo přináší dobro a pomoc ostatním bez předpokladu něčeho výměnou.

nepříčetný (člověk)

Člověk nepříčetný je ve stavu silného psychického napětí, který mu brání racionálně uvažovat.

bezohledný člověk

Bezohledný člověk je osoba, která ignoruje pocity či potřeby druhých a jedná bez zábran nebo lítosti.

zchátralý člověk

Člověk ve zchátralém stavu; vyčerpaný, zubožený, vyčerpaný, zanedbaný a neudržovaný.

čerstvý

Čerstvý znamená nový, svěží a nezkažený. Používá se v souvislosti s potravinami, přírodou, informacemi nebo názory.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

štědrý člověk

Štědrý člověk je osoba, která je ochotná obětovat svůj čas, energii a prostředky pro dobro druhých.

vážný (člověk)

Člověk vážný je zralý, odpovědný a zodpovědný, jehož chování je seriózní, vážené a respektované.

nedůvěřivý člověk

Člověk, který je skeptický a nevěří věcem, které nejsou ověřené nebo prokázané.

svobodný člověk

Člověk, který je svobodný, je osoba, která je nezávislá a má právo konat podle svého uvážení.

lstivý (člověk)

Lstivý člověk je takový, který se snaží vyhnout se přímým problémům pomocí složitých, obratných a někdy i nečestných postupů.

vlídný člověk

Člověk, který je laskavý, milý a srdečný k ostatním.

zlý člověk

Člověk, který se chová zlé, neuctivě a nezodpovědně k ostatním. Je sobecký, nekompromisní a bezohledný.

zcela (nový)

Zcela nový: úplně neznámý, neuvěřitelně moderní a originální.

panovačný člověk

Člověk, který je autoritativní, tvrdohlavý a dominantní v jeho postoji.

šikovný člověk

Člověk s dovedností, inteligencí, schopností a zkušenostmi pro úspěšné zvládání úkolů.