Facebook

Chvatně - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu chvatně.

Význam: Rychle, odhodlaně a bez zbytečného čekání.

kvapně

Rychle, bez zbytečných odkladů.

rychle

Rychle znamená rychle se pohybovat, obecně projevovat či provádět činnosti rychleji než obvykle.

spěšně

rychle, s určitou naléhavostí, s vážností; s naléhavostí, s co největším úsilím.

pilně

Pilně znamená pravidelně a snaživě věnovat se úkolu nebo cíli. Je to ochota a odhodlání pracovat a dosáhnout výsledků.

pomalu

Pomalý znamená ne rychlý, postupovat pomalu, jít nebo se pohybovat pomaleji než obvykle.

čerstvě

Čerstvé znamená svěží, čerstvě připravené nebo nejnovější.

okamžitě

Okamžitě znamená něco, co se děje nebo se stává okamžitě, ihned, bez prodlení.

brzy

Brzy znamená "velmi brzy" nebo "v blízké budoucnosti".

Podobná synonyma

postavit se (rychle)

Stát si za svým, prezentovat své stanovisko nebo názor, bránit se.

přecházet (spěšně)

Přecházet znamená rychle překonávat určitou vzdálenost.

jít pomalu

Pomalé tempo chůze, které se vyhýbá rychlosti.

přeběhnout (rychle)

Běžet rychle.

přijít (rychle)

Dorazit, přivézt, přijít rychle.

ubíhat (pomalu)

Ubíhat (pomalu) znamená postupně mizet, měnit se nebo jít pozvolna do minulosti.

pohybovat se rychle

Rychlý pohyb, pohybovat se s rychlostí.

jít (rychle)

Udělat něco rychle, rychle se pohybovat nebo jít.

rychle rozpustný

Rychle rozpustný se vztahuje k látkám, které se po uvedení do roztoku rychle rozpouštějí.

odejít rychle

Odejít rychle = opustit místo rychle, být pryč.

sejít rychle (po schodech)

Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

udělat <co> příliš rychle

Vykonat úkol rychle, než je obvyklé.

jet (rychle)

Jet znamená rychle se pohybovat, běžet, létat nebo jinak se pohybovat rychle.

mluvit (rychle)

Mluvit = vyjadřovat se slovy, komunikovat s druhými.

projít (rychle)

Projít: absolvovat, dokončit; projet, procházet, překonat.

vysypat <co> (rychle)

Vysypat : rychle vyložit/uspořádat, odstranit, vyhodit z něčeho.

obklíčení (rychlé)

Obklíčení je proces obklopení nepřítele silami, aby byl zajat nebo donucen k odchodu.

odejít (rychle)

Odejít: opustit místo, odejít z místa, ukončit pobyt.

šířit se rychle (zpráva)

Rychle se šířící zpráva.

rychle jít

Rychle jít znamená jít rychle, rychlým tempem nebo přejít rychle z jednoho místa na druhé.

povědět (rychle)

Říci, prozradit, sdělit.

psát (pomalu)

Psát znamená tvořit slova pomocí písmen, pomalu znamená postupovat pomalu a opatrně.

říci <co> (rychle)

Říci:vyjádřit myšlenku nebo názor slovy.

pohybovat se (rychle)

Pohybovat se: rychle se pohybovat, dostat se z bodu A do bodu B rychleji.

vyřizovat (spěšně)

Řešit rychle, vyřizovat.

vzpamatovat se (rychle)

"Vzpamatovat se" znamená přijmout situaci a získat zpět schopnost racionálního myšlení a jednání. Obvykle to znamená rychlou reakci a smíření se s tím, co se stalo.