Facebook

V tu chvíli - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu v tu chvíli.

Význam: V tu chvíli: okamžitě, právě teď; odkazuje na přítomnost.

hned

Hned znamená okamžitě, bez prodlení nebo zpoždění.

okamžitě

Okamžitě znamená bez prodlení, ihned, bez čekání.

neprodleně

Okamžitě, bez prodlení; co nejdříve.

brzo

Brzo je časové slovo, které označuje rychlé, co nejdříve provedení.

za okamžik

Za okamžik znamená krátkou chvíli, obvykle menší než minuta.

za chvilku

Za chvilku znamená krátký časový úsek, téměř okamžik.

co nejdříve

Co nejdříve - přednostní akce, která se vykonává bez zbytečného odkladu.

co nevidět

Hned, brzy, velmi brzy; co nevidět znamená přibližně "v nejbližší době".

Podobná synonyma

okamžik

Okamžik je krátká chvíle, která je vnímána jako přítomnost a má nezaměnitelnou podobu.

nejdříve

Nejdříve: nejprve, jako první, předtím než cokoliv jiného.

promeškat (okamžik)

Promeškat je nevědomě propást čas, nevyužít ho na činností, které by se měly provést.

hned nato

Hned nato znamená okamžitě, neodkladně, následující okamžik.

vzdálit se (na chvilku)

Odstoupit na chvilku, zvolit si odstup, nechat sebou prostor.

ukázat se (na chvilku)

Ukázat se znamená vyjevit se, objevit se, přijít na chvilku do pozornosti.

hned - hned

Hned znamená okamžitě, nebo také ihned. Je to slovo, které používáme k vyjádření rychlosti, s jakou se má něco udělat.

hned když

Hned když: znamená okamžitě, bez zpoždění.