Facebook

Hned - synonyma

Celkem nalezeno 28 synonym ke slovu hned.

Význam: Hned - okamžitě, rychle, naléhavě; bez časového odkladu.

okamžitě

Okamžitě znamená bez zdržení, okamžitě, naléhavě a bez prodlení.

neprodleně

Bez zbytečného odkladu; co nejdříve.

ihned

Ihned znamená "okamžitě", "bez prodlení" nebo "velmi rychle".

za okamžik

Za okamžik je krátký časový úsek, obvykle od několika sekund do několika minut.

za chvilku

Za chvilku je časový údaj znamenající krátkou, nejasnou dobu. Znamená to, že něco bude trvat jen chvíli.

co nejdříve

Co nejdříve: rychle, okamžitě.

co nevidět

Co nevidět = velmi brzy, nezdržovat se.

brzo

Brzo je odvozeno od slova brzy, což znamená rychle, rychleji než obvykle. Brzo se používá k označení něčeho, co má být provedeno nebo dokončeno rychle.

honem

Honem je české slovo pro rychlé jednání, jako například okamžitý nástup nebo sebrání něčeho.

potom

Potom znamená "později" nebo "po něčem jiném".

přímo

Přímo znamená bezprostředně, napřímo, přímou cestou. Je to slovo používané k vyjádření jasného a okamžitého významu.

bezprostředně

Bezprostředně: okamžitě, bez překážek, naléhavě.

vzápětí

Okamžitě, ihned, bez prodlení.

těsně

Těsně: blízko, bezprostředně, přesně, pečlivě, hluboce, úzce.

bez průtahu

Bezprůtahový: nezávislý, nezávazný, neztrácející čas.

bez prodlení

Bez prodlení znamená okamžitě, rychle a bez zpoždění.

bez meškání

Bez meškání znamená, že se člověk snaží vyhnout zpoždění, často jde o důležité situace.

naráz

Naráz znamená najednou, okamžitě nebo najednou po delší době. Může to být také rychle, náhle nebo najednou.

rázem

Rázem je rychlým způsobem, jak dělat něco, třeba jako reakce na situaci. Například „rozhodl se rázem“ znamená, že se okamžitě rozhodl.

zrovna

Právě teď, přesně; okamžitě; hned; bez zpoždění.

rovnou

Rovnou znamená v přímce, bez zatáček nebo změn směru.

v tu ránu

V tu ránu znamená "okamžitě, bez prodlení, ihned".

dokonce

Až do nejvyššího stupně, úplně; nejvýš, maximálně.

docela

Docela znamená něco mezi malou a velkou mírou, například "dostatečně velké množství".

téměř

Téměř znamená blízko, ale ještě ne dosáhlo svého cíle.

skoro

Skoro znamená blízko, téměř, takřka nebo v podstatě.

málem

Málem znamená téměř nebo téměř, ale neúplně.

hnedle

Hnedle je zkrácené slovo pro "hned teď", které se používá pro vyjádření naléhavosti.

rychle

Rychlost, rychlý pohyb nebo akce; schopnost činit něco rychle.

kvapně

Rychle, naléhavě, bez zbytečného čekání.

Podobná synonyma

postavit se (rychle)

Stát si za svým, prezentovat své stanovisko nebo názor, bránit se.

sejít rychle (po schodech)

Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

ovázat (ránu)

Ovázat ránu znamená zajistit ranu pomocí obvazu, aby se mohla hojit bez ztráty krve a infekce.

spálit (docela)

Zničit nebo zahodit násilím, ohněm nebo elektrickým proudem.

odejít (rychle)

Odejít: opustit místo, odejít z místa, ukončit pobyt.

jet (rychle)

Jet znamená rychle se pohybovat, běžet, létat nebo jinak se pohybovat rychle.

nejdříve

Nejdříve: Nejprve, předtím než cokoli jiného.

projít (rychle)

Projít: absolvovat, dokončit; projet, procházet, překonat.

rychle jít

Rychle jít znamená jít rychle, rychlým tempem nebo přejít rychle z jednoho místa na druhé.

přímo k jádru věci

Přímo k jádru věci: vyřešit hlavní problém, vyřčený nebo skrytý, co nejrychleji a efektivněji.

ukázat se (na chvilku)

Ukázat se znamená vyjevit se, objevit se, přijít na chvilku do pozornosti.

dát <komu> ránu

Udeřit fyzicky člověka, aby došlo k bolesti a zranění.

okamžik

Okamžik je krátký časový úsek, v němž se něco děje, a který je nezpětný.

vypít (rychle)

Vypít: dopít nápoj až do dna, spotřebovat celou dávku, nezbytné množství.

vybrat (docela)

Vybrat znamená vyhledat, vybírat nebo vyřazovat z určitého výběru.

udělat <co> příliš rychle

Vykonat úkol rychle, než je obvyklé.

uštědřit (ránu)

Uštědřit ránu znamená obětovat něco či někoho na základě vlastního rozhodnutí, aby se dosáhlo něčeho lepšího.

až potom

Až potom: udělat něco jako poslední v kolekci akcí.

pohybovat se rychle

Rychlý pohyb, pohybovat se s rychlostí.

dát ránu

Dát ránu znamená fyzicky člověka napadnout, např. úderem nebo kopnutím.

zvednout se (rychle)

Rychle se postavit, vstát.

jít (rychle)

Ušlapat, co nejrychleji, požadovanou cestu.

těsně přiléhat

Těsně přiléhat znamená být pevně přitisknutý k něčemu, dotýkat se ho s co nejmenší mezerou.

najíst se (rychle)

Najíst se: přijmout potravu rychle a efektivně.

šířit se rychle (zpráva)

Rychle se šířící zpráva.

dát (ránu)

Dát ránu je fyzická akce, která způsobí bolest a zranění.