Facebook

Brzy - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu brzy.

Význam: Brzy znamená "velmi brzy" nebo "v blízké budoucnosti".

záhy

Brzy, rychle, ve velmi krátkém čase.

zanedlouho

Zanedlouho: brzy, za krátkou dobu.

zakrátko

Brzy, co nejdříve, příští chvíli.

hned

Hned je stejně jako okamžitě či naléhavě, označuje akci která má být provedena ihned nebo velmi rychle.

vbrzku

Vbrzku je slovo pro krátký časový úsek, obvykle používaný pro odkazování na okamžité nebo brzké akce.

časně

Časně znamená dříve, brzy nebo rychle.

raně

Ráno je časové období mezi nocí a polednem, obvykle od východu slunce do poledne.

pozdě

Pozdě znamená nesplnění času nebo termínu, který byl stanoven nebo očekáván.

téměř

Téměř znamená blízko, ale ne úplně; je to mezi úplně a nikoli.

málem

Málem znamená téměř nebo skoro, používá se pro vyjádření blízkosti něčeho, ale zároveň to není úplně.

skoro

Skoro znamená "téměř" nebo "přibližně" a označuje něco, co není úplné nebo dokonalé, ale blízko tomu.

spěšně

Rychle, s naléhavostí.

kvapně

Rychle, okamžitě, bez zbytečného čekání.

chvatně

Rychle, odhodlaně a bez zbytečného čekání.

čerstvě

Čerstvé znamená svěží, čerstvě připravené nebo nejnovější.

pomalu

Pozvolný, příliš pomalý na to, aby se dalo říci, že se jedná o rychlost.

okamžitě

Okamžitě znamená něco, co se děje nebo se stává okamžitě, ihned, bez prodlení.

Podobná synonyma

hned - hned

Hned znamená okamžitě, nebo také ihned. Je to slovo, které používáme k vyjádření rychlosti, s jakou se má něco udělat.

jít pomalu

Pomalé tempo chůze, které se vyhýbá rychlosti.

přecházet (spěšně)

Přecházet znamená rychle překonávat určitou vzdálenost.

rozpřahovat se (k ráně)

Rozpřahovat se: vystřelit ve všech směrech, rozšířit se.

hned když

Hned když: znamená okamžitě, bez zpoždění.

psát (pomalu)

Psát znamená tvořit slova pomocí písmen, pomalu znamená postupovat pomalu a opatrně.

přijít n. přijet pozdě

Přijít znamená dorazit, objevit se nebo dojít až na místo.

hnisat (o ráně)

Hnisání je proces, kdy se z rány uvolňuje hnis, který obsahuje nežádoucí bakterie.

téměř ne

Téměř ne: velmi málo, téměř žádný, skoro není.

téměř nový

Téměř nový: krátce použitý, v dobrém stavu, nevyužitý nebo mírně poškozený.

jít pozdě (hodinky)

Příchod pozdě, tj. po předem stanoveném čase.

probudit se pozdě

Probudit se pozdě znamená, že člověk se probudil později, než bylo plánováno, a to může mít za následek ztrátu času a zpoždění.

ubíhat (pomalu)

Ubíhat (pomalu) znamená postupně mizet, měnit se nebo jít pozvolna do minulosti.

vyřizovat (spěšně)

Řešit rychle, vyřizovat.

téci (pomalu)

Pomalu plyny, teče, proudí.

hned nato

Hned nato znamená okamžitě, neodkladně, následující okamžik.

upíjet pomalu

Vychutnávat si něco pomalu a potěšením, nezapíjet to rychle.