Facebook

Spěšně - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu spěšně.

Význam: Rychle, s co největším úsilím; s naléhavostí; s důrazem.

rychle

Rychlost, rychlý pohyb nebo akce; schopnost činit něco rychle.

kvapně

Rychle, naléhavě, bez zbytečného čekání.

pomalu

Pomalu znamená s nízkou rychlostí, nebo postupně, s trpělivostí.

v té chvíli

V té chvíli slovo znamená určitou významnou myšlenku, nebo pojem, který je vyjádřen jedním slovem nebo krátkou frází.

právě nyní

Právě nyní znamená v daný okamžik, v okamžiku události nebo v přítomnosti.

brzo

Brzo = rychle, okamžitě; v krátké době, co nejdříve.

hned

Hned - okamžitě, rychle, naléhavě; bez časového odkladu.

ihned

Ihned znamená bez prodlení, okamžitě.

zčerstva

Zčerstva znamená "čerstvě, nepoškozeně, nezkaženě, právě teď".

ruče

Ruče je staroslověnské slovo pro "ruku", označující lidi, kteří jsou odpovědní za plnění slibu nebo dohody.

hopem

Hope je naděje nebo přání, že se něco stane nebo že se něco stane lépe.

chvatně

Rychle, rychle a s rozvahou.

Podobná synonyma

sejít rychle (po schodech)

Rychle sestoupit po schodech.

nyní

Nyní znamená "okamžitě, v tuto chvíli, v tuto chvíli, v aktuálním okamžiku".

jít (rychle)

Ušlapat, co nejrychleji, požadovanou cestu.

zmlknout (na chvíli)

Umlknout, ztišit se, přestat mluvit a mlčet.

pro tuto chvíli

Význam: momentální hodnota, situace, okamžik.

téci (pomalu)

Pomalu plyny, teče, proudí.

rychle rozpustný

Rychle rozpustný se vztahuje k látkám, které se po uvedení do roztoku rychle rozpouštějí.

z pravé strany

Rozloučení: definice pro opuštění nebo odchod někoho s láskou a lítostí.

v této chvíli

V této chvíli znamená "okamžitě", "nyní" nebo "právě teď".

hned když

Hned když: znamená okamžitě, bez zpoždění.

jít rychle <kam>

Jít rychle znamená jít rychleji než obvykle, s větší intenzitou, aby se dosáhlo cíle.

právě tak

Právě tak znamená stejně, tedy stejným způsobem, jako bylo uvedeno předtím.

rychle odejít

Rychle odejít znamená opustit místo bez zdržení nebo prodlení.

hned - hned

Okamžitě, bez prodlení; rychle, ihned.

v nepravou chvíli

Nepravá chvíle je okamžik, kdy se situace nezdá být optimální a je třeba rychle jednat.

právě

Právě znamená "teď", "okamžitě" nebo "v daném okamžiku". Označuje čas nebo okamžik, ve kterém se něco děje.

právě proto

Právě proto znamená, že tento důvod je ten, který vysvětluje situaci nebo rozhodnutí. Je to prohlášení, které ukazuje, proč je něco tak, jak je.

jet rychle

Jet rychle: jízda s vysokou rychlostí, aby se dosáhlo rychlého cíle.

odejít (rychle)

Odejít: opustit místo, odejít z místa, ukončit pobyt.

právě takový

Právě takový: Přesně takový, jaký je; přesně odpovídající danému popisu nebo názoru.

vzpamatovat se (rychle)

"Vzpamatovat se" znamená přijmout situaci a získat zpět schopnost racionálního myšlení a jednání. Obvykle to znamená rychlou reakci a smíření se s tím, co se stalo.

psát (pomalu)

Psát znamená tvořit slova pomocí písmen, pomalu znamená postupovat pomalu a opatrně.

na pravé straně

Inkluze: myšlenka, že všichni mají právo na stejnou úroveň vzdělávání a dostupnosti služeb.

ukázat se v pravé podobě

Ukázat se v pravé podobě znamená odhalit skutečnou povahu, charakter a stav mysli.