Facebook

čerstvě - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu čerstvě.

Význam: Čerstvé znamená svěží, čerstvě připravené nebo nejnovější.

nově

Nově znamená "nyní" nebo "naposledy" a obecně naznačuje čerstvost, modernost a aktuálnost.

nedávno

Nedávno znamená "nedávno, nedlouho, v poslední době".

právě

Právě znamená nyní, okamžitě nebo hned.

odpočatě

Odpočatě znamená fyzicky i psychicky odpočinutý, zregenerovaný a schopný jít dále.

svěže

Svěží je pojem, který označuje věci či situace, které jsou nové, čerstvé, svěží a obnovující.

hbitě

Hbitě znamená rychle a účinně, s velkou pozorností a dokonalostí.

čile

Čile znamená s intenzitou, rychle a s nadšením.

rychle

Rychle znamená s rychlostí, rychlostním tempem nebo v krátkém čase. To se může týkat čehokoli od chůze až po myšlení.

spěšně

Rychle, s naléhavostí.

kvapně

Rychle, okamžitě, bez zbytečného čekání.

chvatně

Rychle, odhodlaně a bez zbytečného čekání.

pomalu

Pozvolný, příliš pomalý na to, aby se dalo říci, že se jedná o rychlost.

okamžitě

Okamžitě znamená něco, co se děje nebo se stává okamžitě, ihned, bez prodlení.

brzy

Brzy znamená "velmi brzy" nebo "v blízké budoucnosti".

Podobná synonyma

na pravé straně

Inkluze: myšlenka, že všichni mají právo na stejnou úroveň vzdělávání a dostupnosti služeb.

postavit se (rychle)

Stát si za svým, prezentovat své stanovisko nebo názor, bránit se.

jet (rychle)

Jet znamená rychle se pohybovat nebo cestovat.

rychle jít

Rychle jít znamená jít rychle, rychlým tempem nebo přejít rychle z jednoho místa na druhé.

ubíhat (pomalu)

Ubíhat (pomalu) znamená postupně mizet, měnit se nebo jít pozvolna do minulosti.

odejít (rychle)

Odejít: opustit místo, odejít z místa, ukončit pobyt.

sejít rychle (po schodech)

Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

udělat <co> příliš rychle

Vykonat úkol rychle, než je obvyklé.

právě naopak

Právě naopak znamená přesně opačný, než bylo předpokládáno, případně jinak než bylo řečeno.

pohybovat se (rychle)

Pohybovat se: rychle se pohybovat, dostat se z bodu A do bodu B rychleji.

rychle rozpustný

Rychle rozpustný se vztahuje k látkám, které se po uvedení do roztoku rychle rozpouštějí.

mluvit (rychle)

Mluvit = vyjadřovat se slovy, komunikovat s druhými.

právě tak

Právě tak je to slovo pro ukázku, že je možné něco udělat jednoduše a rychle.

právě vzniklý (obor)

Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.

ukázat se v pravé podobě

Ukázat se v pravé podobě znamená odhalit skutečnou povahu, charakter a stav mysli.

brzy - brzy

Brzy znamená blízko času, rychle nebo v krátké době.

projít (rychle)

Projít: absolvovat, dokončit; projet, procházet, překonat.

jít (rychle)

Ušlapat, co nejrychleji, požadovanou cestu.

obklíčení (rychlé)

Obklíčení je proces obklopení nepřítele silami, aby byl zajat nebo donucen k odchodu.

nově získaný (žena)

Nově získaná žena je žena, která nedávno získala někoho, koho má ráda nebo se s ním oženila.

přeběhnout (rychle)

Běžet rychle.

přijít (rychle)

Dorazit, přivézt, přijít rychle.

jít pomalu

Pomalé tempo chůze, které se vyhýbá rychlosti.

rychle odejít

Rychle odejít znamená opustit místo bez zdržení nebo prodlení.

najíst se (rychle)

Najíst se: přijmout potravu rychle a efektivně.

vysypat <co> (rychle)

Vysypat : rychle vyložit/uspořádat, odstranit, vyhodit z něčeho.

povědět (rychle)

Říci, prozradit, sdělit.

vyřizovat (spěšně)

Řešit rychle, vyřizovat.