Facebook

Ihned - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu ihned.

Význam: Ihned znamená bez prodlení, okamžitě.

rychle

Rychlost, rychlý pohyb nebo akce; schopnost činit něco rychle.

kvapně

Rychle, naléhavě, bez zbytečného čekání.

spěšně

Rychle, s co největším úsilím; s naléhavostí; s důrazem.

pomalu

Pomalu znamená s nízkou rychlostí, nebo postupně, s trpělivostí.

v té chvíli

V té chvíli slovo znamená určitou významnou myšlenku, nebo pojem, který je vyjádřen jedním slovem nebo krátkou frází.

právě nyní

Právě nyní znamená v daný okamžik, v okamžiku události nebo v přítomnosti.

brzo

Brzo = rychle, okamžitě; v krátké době, co nejdříve.

hned

Hned - okamžitě, rychle, naléhavě; bez časového odkladu.

zčerstva

Zčerstva znamená "čerstvě, nepoškozeně, nezkaženě, právě teď".

ruče

Ruče je staroslověnské slovo pro "ruku", označující lidi, kteří jsou odpovědní za plnění slibu nebo dohody.

hopem

Hope je naděje nebo přání, že se něco stane nebo že se něco stane lépe.

v tu chvíli

V tu chvíli: okamžitě, právě teď; odkazuje na přítomnost.

okamžitě

Okamžitě znamená bez prodlení, ihned, bez čekání.

neprodleně

Okamžitě, bez prodlení; co nejdříve.

za okamžik

Za okamžik znamená krátkou chvíli, obvykle menší než minuta.

za chvilku

Za chvilku znamená krátký časový úsek, téměř okamžik.

co nejdříve

Co nejdříve - přednostní akce, která se vykonává bez zbytečného odkladu.

co nevidět

Hned, brzy, velmi brzy; co nevidět znamená přibližně "v nejbližší době".

Podobná synonyma

postavit se (rychle)

Stát si za svým, prezentovat své stanovisko nebo názor, bránit se.

právě

Právě: nyní, právě teď, hned, okamžitě; v daný okamžik, v daný čas, v tuto chvíli.

nejdříve

Nejdříve: první, před vším ostatním; jako první.

promeškat (okamžik)

Promeškat je nevědomě propást čas, nevyužít ho na činností, které by se měly provést.

právě tak

Stejným způsobem; zcela shodně; beze změny; jednoduše; jasně.

ba právě

Ba je interjekce, kterou se vyjadřuje pochopení nebo souhlas s čím. Je to ekvivalent anglického "okay" nebo "dobře".

nyní

Nyní znamená v daný okamžik nebo moment. Přítomnost. Současnost.

ukázat se v pravé podobě

Ukázat se v pravé podobě znamená odhalit skutečnou povahu, charakter a stav mysli.

v této chvíli

V této chvíli znamená "okamžitě", "nyní" nebo "právě teď".

ubíhat (pomalu)

Ubíhat (pomalu) znamená postupně mizet, měnit se nebo jít pozvolna do minulosti.

jít (rychle)

Udělat něco rychle, rychle se pohybovat nebo jít.

v pravou chvíli

V pravou chvíli je to, co je vhodné přijmout nebo udělat právě teď; je to vhodný čas nebo okamžik k provedení určité činnosti.

pohybovat se rychle

Rychlý pohyb, pohybovat se s rychlostí.

z pravé strany

Rozloučení: definice pro opuštění nebo odchod někoho s láskou a lítostí.

rychle jít

Rychle jít znamená jít rychle, rychlým tempem nebo přejít rychle z jednoho místa na druhé.

na pravé straně

Limity: omezení, hranice nebo meze.

říci <co> (rychle)

Říci:vyjádřit myšlenku nebo názor slovy.

vzpamatovat se (rychle)

"Vzpamatovat se" znamená přijmout situaci a získat zpět schopnost racionálního myšlení a jednání. Obvykle to znamená rychlou reakci a smíření se s tím, co se stalo.

projít (rychle)

Projít: absolvovat, dokončit; projet, procházet, překonat.

hned když

Hned když: znamená okamžitě, bez zpoždění.

vysypat <co> (rychle)

Vysypat : rychle vyložit/uspořádat, odstranit, vyhodit z něčeho.