Facebook

Být příčinou <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu být příčinou <čeho>.

Význam: Být příčinou: stát se důvodem nebo zdrojem něčeho.

vést <kam>

Vést: přivádět někoho nebo něco do určitého místa nebo situace; provádět někoho po určité cestě nebo činnosti.

odvádět

Odvádět znamená přenášet něco po malých dávkách nebo úsecích, například vodu, teplo, odpad apod.

působit (rozpaky)

Vyvolávat zmatek nebo nejistotu; způsobovat rozpaky.

vzbuzovat

Vzbuzovat znamená vyvolávat emoce, pocity, myšlenky nebo reakce u druhých.

Podobná synonyma

působit <na koho> (silně)

Působit na někoho silně: vyvolat na něj významný, zřetelný a trvalý vliv.

vést <kam> (ulice)

Vést: odkazovat, ukazovat cestu; v případě ulic, jednat se o jasné určení trasy.

vést <koho k čemu>

Vést znamená vést někoho někam, pomoci mu v jeho cestě, být jeho průvodcem.

působit

Působit: vyvíjet vliv, mít dopad, mít účinek, zapůsobit, ovlivnit.

vést si

Vést si znamená zodpovědně se chovat, dělat správná rozhodnutí a jít po cestě, která vede k úspěchu.

působit <na koho> (sugescí)

Působit znamená vytvářet vliv na někoho, ovlivňovat jeho myšlení, činy nebo rozhodnutí.

působit <co jak>

Působit: vyvolávat dopad, mít vliv, zapůsobit.

působit dobrým dojmem

Vytvářet pozitivní dojem a zanechat dobrý dojem na druhé osoby.

vzbuzovat hněv

Vzbuzovat hněv znamená vyvolávat v někom vztek, rozčilení nebo zlost.

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

vést spor <s kým>

Vést spor je proces hádání se, diskutování a obhajování něčeho, co oba zúčastněné strany považují za správné.

vést přes (hranici)

Přechod přes hranici, překonání překážky s cílem dostat se z jednoho místa do druhého.

vést

Vést znamená vytyčovat směr, vytvářet vedení a řídit; zajišťovat pokyny, pomáhat vzdělávat a motivovat.

vést <co kam>

Vést znamená usměrňovat, vytyčovat směr nebo vést někoho k něčemu; je to také vybírat nebo ukazovat cestu k cíli.

odvádět <koho>

Odvádět znamená přesměrovat nebo odstranit nějakou osobu nebo věc z místa, kde se nachází.

začít působit (lék)

Začít účinkovat, začít působit jako lék - začít se projevovat v organismu a začít vykonávat svou funkci.

vést se <komu jak>

Vést se s někým jak je vystihováno jako přístup, komunikace a interakce s druhou osobou.

maskovat (rozpaky)

Skrývat nebo předstírat něco jiného, aby se skryly nebo zmírnily rozpaky.

vést dialog

Provádět rozhovor mezi dvěma nebo více lidmi, kde se vyměňují názory a názory na věc.

rozpaky

Rozpaky jsou mírné pochybnosti a pochybnosti o správnosti činu, myšlenky nebo plánu.

působit ztvrdnutí, zkamenění

Působit ztvrdnutí, zkamenění znamená způsobit, že se hmota stává pevnější a méně poddajnou.

vést záznamy <o čem>

Vést záznamy znamená sbírat a zaznamenávat informace a údaje o něčem.

působit škodu

Způsobit škodu: vyvolávat škodu/škody nebo ztrátu věcí nebo výdajů.