Facebook

Plést se <komu do čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu plést se <komu do čeho>.

Význam: Plést se znamená vměšovat se do něčí práce, zasahovat nezvaně do čehokoliv, co nás nezajímá.

potácet se

Potácet se znamená chodit nejistě, bez určitého směru, plynule se pohybovat.

vrávorat

Vrávorat znamená chodit nejistě, neustále se muset opírat o něco a být obtížně schopni udržet rovnováhu.

překážet <komu>

Bránit někomu ve splnění jeho cílů, zabránit mu v postupu.

mást se

Mást se znamená dělat chyby, být zmatený, ztratit orientaci nebo se pokoušet najít něco co je skryté.

plést se

Plést se znamená mít zmatek, být zmatený nebo se mýlit. Obvykle se používá k popisu situace, ve které se někdo ztratil nebo se zamotal do něčeho, co není jasné.

být zmatený

Být zmatený znamená být zmatený, nechápající, zmatený, zmatený, bezradný a zmatený.

Podobná synonyma

namlátit <komu> (hubu)

Namlátit hubu: fyzicky člověka napadnout, případně mu ublížit.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená dávat náznaky, či napovídat druhé osobě, že se něco děje nebo má dělat.

dávat přednost <komu n. čemu>

Dávat přednost znamená preferovat, upřednostňovat nebo dát přednost někomu nebo něčemu.

domlouvat <komu>

Domlouvat znamená vyjednávat o něčem s osobou/y a dohadovat se o podmínkách.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat něco do oběhu nebo komu, vydávat povolení, licenci, zaštítit.

mást

Mást: zmatkovat, způsobovat zmatek; míchat, plést, směšovat, komplikovat.

kynout <komu>

Kynout znamená zvyšovat intenzitu nějakého pocitu nebo výrazu, např. hněvu, strachu, vzteku, bolesti nebo zoufalství.

dopravovat zboží <komu>

Dopravovat zboží znamená převážet ho z jednoho místa na druhé, aby se dostalo ke koncovému spotřebiteli.

plést

Plést znamená napřímit vlákna do vzorů a tkaniny vytvářením ovládáním a tkaním nití.

vyhubovat <komu>

Vyhubovat znamená odstranit mu něco, co měl, nebo mu zakázat něco, co mohl dělat.

ukrást <co komu>

Ukrást: odebrat cizí věc nebo majetek někomu bez jeho svolení.

uráčit se <komu>

Učinit někomu čest zúčastněním se jeho oslavy, akce, události či společenské události.

poradit <co komu> (tajně)

Poradit znamená poskytnout radu či návrh, jak postupovat v určité situaci.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená odebrat část nebo celý objem čehokoliv.

plést se <do čeho>

Plést se: zamotat se, zmatkovat, ztrácet se, uvádět se v omyl.

vydat <co komu>

Vydat znamená předat někomu něco, například peníze, majetek nebo právo.

poroučet <komu>

Poroučet znamená uložit někomu nějakou povinnost, kterou musí splnit.

vytmavit <co komu>

Umlčet nebo zeslabit někoho, aby nebyl schopen mluvit nebo se projevovat.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat negativní emoce, kritizovat jinou osobu slovně.

objasňovat <co komu>

Objasňovat znamená vysvětlovat nebo vykládat informace nebo myšlenky někomu.

podlézat <komu>

Podlézat je vyjadřovat úctu k někomu, případně se mu přizpůsobovat, aby získal jeho přízeň.

přitížit <komu>

Přitížit znamená přimět jej, aby dělal nebo čelil něčemu obtížnému či nepříjemnému.

půjčit <komu> (peníze)

Půjčit peníze: poskytnout finanční prostředky k užití druhé straně, často s určením splácení.

způsobit <komu> škodu

Uškodit někomu; ohrozit jeho zdraví, majetek nebo dobré jméno.

zošklivit se <co komu>

Udělat si nevzhledný vzhled; vyvolat špatný dojem.

nedovolit <co komu>

Zabránit někomu v činu; nedopustit, aby se něco stalo.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

povstávat <proti komu>

Povstávat proti někomu znamená vzdorovat mu, vzbouřit se a bojovat proti němu.