Facebook

Odstrašit <koho od čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu odstrašit <koho od čeho>.

Význam: Odstrašit = vyvolat strach u někoho, aby se zdržel jistého chování.

postrašit <koho>

Postrašit - vyvolat ve druhé osobě strach nebo obavy.

poděsit

Poděsit znamená vyvolat hrůzu nebo strach.

polekat

Polekat znamená zbavit se iluzí, že všechno je jednoduché, že náročnou situaci nebo úkol jednoduše zvládneme.

odradit

Odradit se vztahuje k zastavení něčeho, co se již začalo, či zabránit tomu, aby se něco začalo.

odvrátit

Odvrátit znamená odvést pozornost nebo odradit nějakou činnost.

Podobná synonyma

podporovat <koho>

Podporovat znamená pomoci této osobě, aby dosáhla jejích cílů a snů, poskytnout jí podporu a podporovat ji ve všem, co dělá.

ošetřit <koho>

Ošetřením se rozumí poskytnutí lékařské, léčebné nebo rehabilitace péče o člověka, zvíře nebo věc.

ukojit <koho>

Ukojit znamená uspokojit něčí potřeby nebo touhy, obvykle fyzického, psychického nebo emočního charakteru.

smířit <koho s kým>

Smířit se: navázat klidný vztah po vzájemném odpuštění a přijetí odlišných názorů.

mentorovat <koho>

Mentorovat znamená poskytovat rady, podporu a vedení jiné osobě, aby mohla dosáhnout svého cíle.

zakřičet <na koho>

Zakřičet : volat či vykřikovat něco na určitou osobu, aby si ji všimla.

šatit <koho>

Šatit znamená oblékat nebo oblékat někoho: přikrývat ho/ji oděvy, aby byl/a vhodně oblečený/a.

udeřit <koho>

Fyzicky někoho napadnout, kopnout, uhodit nebo jinak fyzicky zasáhnout.

vzrušit <koho> (smyslně)

Vzbudit smyslnou touhu, vášeň nebo vzrušení ve vztahu k někomu.

přijít <na koho>

Přijít na někoho znamená dosáhnout něčeho, čeho se dosud nedosáhlo; dosáhnout prospěchu nebo úspěchu.

podrazit <koho>

Podrazit někoho znamená podvést ho s cílem získat pro sebe výhodu.

pokárat <koho>

Pokárat znamená uložit někomu trest za provinění, odsoudit jeho čin a ukázat, že to bylo špatné.

vysledovat <koho>

Vysledovat znamená zjistit informace o člověku nebo věci, aby se dosáhlo cíle.

políčkovat <koho>

Políčkovat znamená chovat se vůči někomu arogantně, přehlížet jeho názory a dovolovat si před nímm.

poutat <koho co>

Poutat znamená uvázat nebo připoutat někoho nebo něco, aby bylo zajištěno, že se zůstane na místě.

pustit se <do koho>

Začít se něčím zabývat, pustit se do činnosti, kterou provádí dotyčný.

dostihnout <koho>

Dostihnout znamená dosáhnout stejné úrovně nebo výkonu jako ten, koho se snažíme dostihnout.

naléhat <na koho>

Naléhat znamená vyvíjet na něj silný tlak, aby splnil něco, co se od něj vyžaduje.

nutit <koho k čemu>

Nutit znamená donutit, násilím nebo nátlakem přimět k činu.

oblíbit si <koho>

Udělat si k někomu příjemné pocity, mít ho rád nebo ho obdivovat.

preferovat <koho>

Preferovat znamená upřednostnit něčí názor nebo konkrétní něčí postoj před jinými.

poučovat <koho>

Výukou informovat a vychovávat člověka, aby pochopil nějaké principy, zásady či informace.

zaútočit <na koho>

Fyzické nebo psychické napadení, aby se dosáhlo nějakého cíle nebo aby se někomu uškodilo.

usmrtit <koho>

Usmrtit znamená způsobit úmrtí někoho tím, že jej fyzicky zlikvidujete.

prověřovat <koho>

Prověřovat znamená důkladně zkoumat/vyšetřovat něčí minulost, pověst či přítomnost, aby bylo možné posoudit jeho/její spolehlivost.

ironizovat <koho>

Ironizovat znamená činit si legraci z někoho nebo něčeho a ukazovat na jeho nedostatky s humorem.

vystát <koho>

Vystát koho znamená trpělivě čekat, vydržet nebo snášet jeho chování.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

zasvětit <koho do čeho>

Posvětit někoho do čeho, znamená vyjádřit víru a důvěru a uznat někoho jako oficiálního člena nebo činitel ve věci.

zabít <koho>

Zabít: ukončit život člověka nebo jiného živého tvora násilím.