Facebook

Pohroužit se (do čtení) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu pohroužit se (do čtení).

Význam: Pohroužit se znamená upřímně se soustředit na čtení a dát se do stavu hlubokého soustředění.

zapadnout (do sněhu)

Zapadnout do sněhu znamená být úplně zakryt sněhem.

zabřednout

Zabřednout znamená dostat se do situace, která byla nechtěná nebo byla způsobena nerozvážným jednáním.

propadnout se

Propadnout se je vyjádření, které se používá pro vyjádření výrazného poklesu, úpadku nebo ztráty síly.

zachumlat se

Ulehnout do teplého pokrývky a zahalit se do ní, aby člověk byl příjemně teplý a uvolněný.

ponořit se

Ponořit se znamená začít hlouběji zkoumat nebo zaměřit pozornost na něco jiného nebo složitějšího.

Podobná synonyma

zapadnout

Zapadnout znamená skrýt se, nebo zmizet; být neviditelný, nebo neznámý.

napadat (sněhu)

Napadat sněhu znamená sypat, padat nebo se hromadit sníh.

ponořit se <do čeho>

Ponořit se: hluboce vstoupit do čeho; zapojit se do čehokoli intenzivně.

ujet (na sněhu)

Ujet znamená projet nějakou dráhu na sněhu se sjezdovým lyžováním nebo snowboardingem.

ponořit se (do meditace)

Ponořit se do meditace znamená ponořit se do svého nitra, ztišit mysl a uvědomit si sílu a energii uvnitř.

ponořit <co kam>

Ponořit znamená zcela zanést do něčeho, např. do vody, kapaliny nebo sypkého materiálu.

propadnout (ve škole)

Propadnout ve škole znamená nedostat se na předmět do dalšího semestru nebo ročníku.

ponořit (do vody)

Zanořit se do vody, vplout nebo spadnout do vody.

ponořit se (do vody)

Vstoupit do vody, aby bylo možné se potopit pod její hladinu.

zapadnout (šroub)

Upevnit šroub tím, že se otočí, až se zastaví a zaklapne.

ponořit

Ponořit se znamená vstoupit nebo se potopit do něčeho, jako například do vody.

propadnout

Propadnout znamená ztratit kontrolu nad situací a dostat se do problémů.

zapadnout (slunce)

Slunce zapadá = ztrácí se za obzor = klesá na horizontu = pozvolna se stává neviditelným.

propadnout (u zkoušky)

Propadnout znamená nedostat zkoušku a nedostat požadovaný výsledek.

propadnout panice

Ztratit kontrolu a prožívat silnou úzkost a strach, který vede k neoprávněným reakcím na nepředvídatelné situace.

ponořit (pero)

Ponoření je akce, kdy člověk nebo předmět stoupne nebo vstoupí do tekutiny. V případě použití pera to znamená, že se pero zasune do tekutiny.

nechat propadnout

Zapomenout, nechat bez odezvy, ignorovat, nebrat v potaz.

propadnout <čemu>

Propadnout <čemu> znamená ztratit zájem o něco, nebo se něčemu vzdalovat.