Facebook

Ponořit - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu ponořit.

Význam: Ponořit znamená potopit nebo zaplavit, obvykle ve vodě nebo jiné kapalné látce.

potopit

Potopit: ponořit do vody, obrátit vzhůru nohama, přinutit k porážce.

pohroužit (do vody)

Pohroužit se do vody znamená potopit se do ní nebo do ní vstoupit až po určitou hloubku.

vsunout <co kam>

Vsunout znamená zasunout, vložit něco dovnitř, do něčeho.

umístit

Umístit znamená přesunout nebo položit něco na určité místo.

ukrýt

Skrýt se, ztratit se, zamaskovat se; ukrýt se před očima ostatních.

Podobná synonyma

nořit se do (vody)

Nořit se do vody znamená pohybovat se ve vodě s pohybem dopředu nebo do stran, často s potápěním hlavy pod hladinu.

umístit se

Umístit se znamená dosáhnout určité pozice, pořadí nebo místa.

umístit se (na prvním místě)

Umístit se na prvním místě znamená dosáhnout nejvyššího místa ve výsledkovém hodnocení.

vsunout

Vsunout znamená vložit nebo vtlačit něco dovnitř, například do otvoru, trhliny nebo mezery.

vsunout (klíč)

Vsunout znamená vložit nebo zasunout něco (např. klíč) do otvoru, který se na to hodí.

pohroužit

Pohroužit znamená být velmi intenzivně soustředěný, zahleděný nebo zabrán do něčeho.

potopit <koho> (u zkoušky)

Potopit je doslova ponořit koho/co do vody, fyzicky nebo metaforicky.

ukrýt <co>

Ukrýt: skrýt či zamaskovat před ostatními; chránit před pohledem nebo znalostí.

ukrýt se

Skrýt se znamená se schovat, ukrýt se, zmizet a nic neříkat. Je to způsob, jak se vyhnout nepříjemným situacím a čelit rizikům.

umístit (mimo)

Umístit mimo: zařadit něco jinam, usadit něco jinde, odstranit něco z jeho původního místa.

pohroužit se

Pohroužit se znamená zhluboka se ponořit do hlubokého řečiště, myšlenek nebo kontextu.

nořit se (do vody)

Nořit se do vody znamená plavat hlavou dolů pod vodní hladinu.

pohroužit (do kapaliny)

Pohroužit znamená dát něco do kapaliny, aby bylo pevně ponořeno.

umístit (nábytek)

Umístit nábytek znamená dát jej dovnitř místnosti či na danou plochu.

vyčistit (proudem vody)

Očistit proudem vody, odstranit nečistoty a zbytky nežádoucího materiálu.

potopit se

Plavání pod vodou v úplném zatopení, obvykle s použitím ochranných pomůcek, jako je například ploutev.

ohřívač (vody)

Ohřívač vody je spotřebič sloužící k ohřevu vody pro domácí účely.

rozvod vody

Rozvod vody je systém pro distribuci vody, který dodává pitnou vodu do domů a budov.

ukrýt <koho n. co>

Ukrýt znamená skrýt, odkrýt nebo zamaskovat, aby se neukázalo, co skrývá.

vytáhnout <co> (z vody)

Vytáhnout z vody: zvednout nebo vytažením vytáhnout něco z vody.

nořit (do vody)

Noření je aktivita, při které se člověk ponoří do vody, obvykle s potápěčskou výbavou.

potopit se (loď)

Potopit se: znamená zanořit se do vody až do úplného zmizení.

umístit (veřejně)

Umístit znamená dát něco na určité místo nebo ho přesunout do jiného místa.

ukrýt (lásku)

Ukrýt lásku znamená skrýt pocity, které máme k druhé osobě, aby nás nevystavovaly riziku zranění.

povrch (vody)

Povrch vody je nejvyšší bod vody, který je viditelný z okolí.