Facebook

Zabřednout - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zabřednout.

Význam: Zabřednout znamená dostat se do situace, která byla nechtěná nebo byla způsobena nerozvážným jednáním.

zapadnout (do sněhu)

Zapadnout do sněhu znamená být úplně zakryt sněhem.

propadnout se

Propadnout se je vyjádření, které se používá pro vyjádření výrazného poklesu, úpadku nebo ztráty síly.

zachumlat se

Ulehnout do teplého pokrývky a zahalit se do ní, aby člověk byl příjemně teplý a uvolněný.

pohroužit se (do čtení)

Pohroužit se znamená upřímně se soustředit na čtení a dát se do stavu hlubokého soustředění.

ponořit se

Ponořit se znamená začít hlouběji zkoumat nebo zaměřit pozornost na něco jiného nebo složitějšího.

upadnout do (dluhů)

Upadnout do dluhů znamená být zadluženým a nezvládat splácet pohledávky.

zaplést se

Zaplést se znamená zapojit se do něčeho, čemu nelze vyhnout; být zapletený do nepříjemné situace nebo konfliktu.

vybřednout

Vybřednout znamená uniknout, dostat se z něčeho moci nebo nouze, dosáhnout svobody nebo lepšího stavu.

Podobná synonyma

ponořit se (do meditace)

Ponořit se do meditace znamená ponořit se do svého nitra, ztišit mysl a uvědomit si sílu a energii uvnitř.

pohroužit (do kapaliny)

Pohroužit znamená dát něco do kapaliny, aby bylo pevně ponořeno.

propadnout (ve škole)

Propadnout ve škole znamená nedostat se na předmět do dalšího semestru nebo ročníku.

ponořit

Ponořit se znamená vstoupit nebo se potopit do něčeho, jako například do vody.

pohroužit se do (čtení)

Začít se hlouběji a intenzivněji věnovat čtení s plným soustředěním.

propadnout

Nezdařit se, zmizet z dohledu, ztratit se, zažít neúspěch.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se: použít návaznost, aby se něco spojilo do jednoho celku.

zaplést <koho do čeho>

Zaplést znamená provázat nebo přímo spojit někoho nebo něco s něčím jiným. Například dobytím nebo závazkem.

upadnout do (stavu)

Upadnout do (stavu) znamená ztratit vědomí, omdlít, či propadnout úzkosti, depresi nebo jinému negativnímu stavu.

propadnout <čemu>

Propadnout <čemu> znamená ztratit zájem o něco, nebo se něčemu vzdalovat.

zapadnout (šroub)

Upevnit šroub tím, že se otočí, až se zastaví a zaklapne.

zapadnout

Zapadnout znamená schovat se, zmizet nebo se ztratit.

pohroužit se

Pohroužit se znamená zhluboka se ponořit do hlubokého řečiště, myšlenek nebo kontextu.

pohroužit (do vody)

Pohroužit znamená ponořit do vody, nechat se unášet proudem vody.

upadnout

Upadnout znamená "klesnout či ztratit rovnováhu" nebo "dostat se do tíživé situace".

ponořit se (do vody)

Vstoupit do vody, aby bylo možné se potopit pod její hladinu.

upadnout do dluhů

Upadnout do dluhů znamená vzniknout v důsledku neplacení finančních závazků ve finanční nouzi.

ponořit (do vody)

Zanořit se do vody, vplout nebo spadnout do vody.

zaplést

Zaplétat je provádět techniku tkaní, která vytváří konkrétní vzory a složité struktury.

nechat propadnout

Zapomenout, nechat bez odezvy, ignorovat, nebrat v potaz.

upadnout <do čeho>

Upadnout = ztratit vlastní stabilitu a pád do čeho (např. do bezvědomí, do země).

čtení

Čtení - proces přijímání a porozumění textu. Proces, který slouží k získání informací, pochopení konceptů a rozvoji jazykových schopností.