Facebook

Zabřednout - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zabřednout.

Význam: Zabřednout znamená dostat se do situace, která byla nechtěná nebo byla způsobena nerozvážným jednáním.

zapadnout (do sněhu)

Zapadnout do sněhu znamená být úplně zakryt sněhem.

propadnout se

Propadnout se je vyjádření, které se používá pro vyjádření výrazného poklesu, úpadku nebo ztráty síly.

zachumlat se

Ulehnout do teplého pokrývky a zahalit se do ní, aby člověk byl příjemně teplý a uvolněný.

pohroužit se (do čtení)

Pohroužit se znamená upřímně se soustředit na čtení a dát se do stavu hlubokého soustředění.

ponořit se

Ponořit se znamená začít hlouběji zkoumat nebo zaměřit pozornost na něco jiného nebo složitějšího.

upadnout do (dluhů)

Upadnout do dluhů znamená být zadluženým a nezvládat splácet pohledávky.

zaplést se

Zaplést se znamená zapojit se do něčeho, čemu nelze vyhnout; být zapletený do nepříjemné situace nebo konfliktu.

vybřednout

Vybřednout znamená uniknout, dostat se z něčeho moci nebo nouze, dosáhnout svobody nebo lepšího stavu.

Podobná synonyma

zaplést se <do čeho>

Zaplést se: vytvářet složité vztahy, které jsou obtížné rozluštit.

zapadnout (šroub)

Upevnit šroub tím, že se otočí, až se zastaví a zaklapne.

pohroužit se

Plně se soustředit na něco, zamyslet se, hlouběji prozkoumat; uchopit něco intenzivněji.

ponořit se <do čeho>

Ponořit se: hluboce vstoupit do čeho; zapojit se do čehokoli intenzivně.

upadnout (mravně)

Upadnout mravně znamená ztratit morální čest, dodržování dobrých mravů a zásad a činit špatné činy.

upadnout

Upadnout znamená přijít o stability nebo říditelnost, přistát nebo se sesunout k zemi.

zaplést

Zaplést znamená vytvářet tkané nebo pletené vzory z nití nebo vláken.

propadnout

Propadnout znamená ztratit kontrolu nad situací a dostat se do problémů.

ujet (na sněhu)

Ujet znamená projet nějakou dráhu na sněhu se sjezdovým lyžováním nebo snowboardingem.

zapadnout

Zapadnout znamená skrýt se, nebo zmizet; být neviditelný, nebo neznámý.

zaplést <koho do čeho>

Zaplést znamená provázat nebo přímo spojit někoho nebo něco s něčím jiným. Například dobytím nebo závazkem.

znalý psaní a čtení

Znalost psaní a čtení je schopnost číst a psát písmo a texty. Důležitá je pro získání informací a komunikaci.

nechat propadnout

Nechat propadnout znamená nechat něco nevyužít, nechat něco zapomenout nebo nechat něco projít bez pozornosti.

upadnout (úroveň)

Upadnout je ztratit sebevědomí, důstojnost nebo status; zhoršit se nebo zaostat za ostatními.

propadnout (ve škole)

Propadnout ve škole znamená nedostat se do požadovaného průměru, což vede k nutnosti zopakovat ročník.

ponořit se (do meditace)

Ponořit se do meditace znamená ponořit se do svého nitra, ztišit mysl a uvědomit si sílu a energii uvnitř.

čtení

Čtení je proces předávání informací prostřednictvím textu; čtení vyžaduje pozornost, porozumění a interpretaci.

upadnout do (stavu)

Upadnout do (stavu) znamená ztratit vědomí, omdlít, či propadnout úzkosti, depresi nebo jinému negativnímu stavu.

ponořit (do vody)

Zanořit se do vody, vplout nebo spadnout do vody.

napadat (sněhu)

Napadat sněhu znamená sypat, padat nebo se hromadit sníh.

propadnout panice

Ztratit kontrolu a prožívat silnou úzkost a strach, který vede k neoprávněným reakcím na nepředvídatelné situace.