Facebook

Propadnout - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu propadnout.

Význam: Nezdařit se, zmizet z dohledu, ztratit se, zažít neúspěch.

projít (roštem)

Projít (roštem) znamená překonat nějaký úkol nebo překážku, obvykle se ziskem pozitivního výsledku.

neprospět (ve škole)

Neprospět znamená dostat v škole nedostatečnou známku nebo předmět úplně nezvládnout.

nepostoupit

Nepostoupit znamená ustoupit, zůstat na stejné úrovni, udržet stávající situaci.

utrpět neúspěch

Utrpět neúspěch znamená zažít zklamání z nedosažení cíle, který jste si předsevzali.

podlehnout (drogám)

Podlehnout drogám znamená dostat se do závislosti, kdy člověk nedokáže bez drog existovat.

stát se závislým <na čem>

Stát se závislým: začít něčemu podléhat a mít nad ním méně kontroly.

pozbýt platnosti (pas)

Pozbytí platnosti znamená, že pas přestává být platným dokladem.

projít (lhůta)

Projít: doba, ve které je třeba splnit nějaký úkol nebo udělat něco konkrétního.

vypršet

Vypršet znamená dokončit se nebo skončit, obvykle s časovým omezením.

Podobná synonyma

nechat projít (světlo)

Povolit světlo aby prošlo skrz něco, čímž se tvoří odraz nebo stíny.

stát

Stát je politická organizace, která ovládá vymezenou oblast a zastřešuje občany, jež mají určitá práva a povinnosti.

stát se

Stát se znamená přechod z jednoho stavu do druhého, např. z nečeho potenciálního na realizované.

projít

Projít: přesunout se po určité trase, překonat překážky, dojít až do cíle.

stát se zatvrzelým

Utrpět změnu v postoji nebo názoru a udržet si zatvrzelost, která vylučuje změnu.

neúspěch

Neúspěch je nedostatek úspěšného dosáhnutí požadovaného cíle nebo představy o úspěchu.

projít se

Projít se znamená procházet se nebo chodit po určité trase.

stať

Stať znamená dělat, provádět nebo být v pozici. Odkazuje na činnost, kterou člověk dělá nebo přijímá.

stávat se závislým <na čem>

Stávat se závislým: ztratit kontrolu nad tím, co je přijímáno, a nutnost potřebovat to pro uspokojení.

uspět (ve škole)

Uspět ve škole znamená dosáhnout výsledků, které odpovídají očekáváním a požadavkům.

stát se <co komu>

Stát se = získat status, stát se čím/kým.

civilizovaný stát

Civilizovaný stát je moderní společnost, která je demokratická, založená na právních systémech, vyvážených ekonomikách a ochraně lidských práv.

pozbýt

Pozbýt znamená ztratit, ochudit se o něco nebo zbavit se čeho.

pozbýt (peníze)

Pozbýt peníze znamená ztratit je, zbavit se jich nebo se jich zbavit.

stát^1

Stát je politická organizace s vlastní mocí, která vykonává právní autoritu na určitém území.

utrpět

Utrpět znamená snášet bolest, zranění nebo škodu; obětovat něco, čímž se způsobí újma nebo ztráta.

rušit (ve škole)

Rušení ve škole je jev, kdy žáci přerušují výuku, vyrušují ostatní a obtěžují učitele.

delší (lhůta)

Delší lhůta je období času mezi dvěma událostmi, které jsou vzdáleny více než obvykle.

stát se trpělivým

Být trpělivým znamená vytrvat v nepříznivých okolnostech a přijmout výsledek s klidem a odvahou.

stát se zřetelným

Stát se zřetelným znamená dosáhnout jasnosti a jednoznačnosti ve vyjádření myšlenek nebo názorů.

stát (velký)

Stát je politická jednotka, která se skládá z území a obyvatel, která je samostatná, suverénní a sebevědomá.

nebýt přítomen (ve škole)

Nebýt přítomen = neúčastnit se výuky, nepřijít do školy.