Facebook

Zapadnout (do sněhu) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zapadnout (do sněhu).

Význam: Zapadnout do sněhu znamená být úplně zakryt sněhem.

zabřednout

Zabřednout znamená dostat se do situace, která byla nechtěná nebo byla způsobena nerozvážným jednáním.

propadnout se

Propadnout se je vyjádření, které se používá pro vyjádření výrazného poklesu, úpadku nebo ztráty síly.

zachumlat se

Ulehnout do teplého pokrývky a zahalit se do ní, aby člověk byl příjemně teplý a uvolněný.

pohroužit se (do čtení)

Pohroužit se znamená upřímně se soustředit na čtení a dát se do stavu hlubokého soustředění.

ponořit se

Ponořit se znamená začít hlouběji zkoumat nebo zaměřit pozornost na něco jiného nebo složitějšího.

Podobná synonyma

pohroužit (do vody)

Pohroužit znamená ponořit do vody, nechat se unášet proudem vody.

propadnout

Nezdařit se, zmizet z dohledu, ztratit se, zažít neúspěch.

pohroužit se

Plně se soustředit na něco, zamyslet se, hlouběji prozkoumat; uchopit něco intenzivněji.

propadnout (u zkoušky)

Propadnout znamená nedostat se do požadovaného výsledku, například nezískat požadovanou známku při zkoušce.

ponořit

Ponořit se znamená vstoupit nebo se potopit do něčeho, jako například do vody.

čtení

Čtení je proces předávání informací prostřednictvím textu; čtení vyžaduje pozornost, porozumění a interpretaci.

ponořit <co kam>

Ponořit znamená zcela zanést do něčeho, např. do vody, kapaliny nebo sypkého materiálu.

pohroužit

Pohroužit znamená být velmi intenzivně soustředěný, zahleděný nebo zabrán do něčeho.

pohroužit se do (čtení)

Začít se hlouběji a intenzivněji věnovat čtení s plným soustředěním.

propadnout (ve škole)

Propadnout ve škole znamená nedostat se na předmět do dalšího semestru nebo ročníku.

nechat propadnout

Nechat propadnout znamená nechat něco nevyužít, nechat něco zapomenout nebo nechat něco projít bez pozornosti.

ponořit se (do vody)

Vstoupit do vody, aby bylo možné se potopit pod její hladinu.

propadnout <čemu>

Propadnout <čemu> znamená ztratit zájem o něco, nebo se něčemu vzdalovat.

dychtivé polykání, pití, čtení, pozorování

Vášnivé polykání, pití, čtení a pozorování; vyjadřuje velkou chuť a touhu.

ponořit se <do čeho>

Ponořit se: hluboce vstoupit do čeho; zapojit se do čehokoli intenzivně.

ponořit (do vody)

Ponořit se do vody znamená potopit se do ní, aby byla něčí hlava nebo tělo úplně pod hladinou.

propadnout panice

Ztratit kontrolu a prožívat silnou úzkost a strach, který vede k neoprávněným reakcím na nepředvídatelné situace.

ponořit (pero)

Ponoření je akce, kdy člověk nebo předmět stoupne nebo vstoupí do tekutiny. V případě použití pera to znamená, že se pero zasune do tekutiny.