Facebook

Ponořit (do vody) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu ponořit (do vody).

Význam: Ponořit se do vody znamená potopit se do ní, aby byla něčí hlava nebo tělo úplně pod hladinou.

pohroužit

Pohroužit znamená zanořit nebo zatopit něco do čehosi (např. do vody).

pohřížit

Pohřížit znamená zajmout, zadržet, zatknout, uvěznit nebo zmrazit majetek člověka.

zatopit (louku)

Zatopit znamená ponořit část louky do vody, aby se vytvořila vodní plocha.

zaplavit

Zaplavit znamená pokrýt nebo přelít velkým množstvím vody, či jiných tekutin.

poslat ke dnu (křižník)

Zničit nebo potopit lod‘.

uškodit <komu>

Uškodit znamená způsobit škodu člověku nebo jeho majetku, fyzickou či psychickou újmu.

znemožnit <koho>

Znemožnit znamená omezit jeho schopnost provádět určitou činnost nebo dosáhnout cíle.

zničit

Zničit: zrušit, poškodit nebo zničit část nebo celou věc.

Podobná synonyma

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

mít <koho k čemu>

Mít znamená vlastnit nebo užívat nějakou věc nebo osobu k určitému účelu.

namlouvat si <koho>

Domlouvat si společné jednání či činnosti s někým.

namlouvat <co komu>

Namlouvat = vyjednávat, domlouvat, dojednávat, snažit se o uzavření dohody.

vštěpovat <co komu> důrazně

Učit/předávat někomu něco silně a důrazně.

ovládnout <koho n. co>

Ovládnout znamená získat nad něčím moc nebo kontrolu.

vést <koho k čemu>

Vést znamená vést někoho někam, pomoci mu v jeho cestě, být jeho průvodcem.

vzít se <za koho>

"Vzít se za koho" znamená spojit se s někým, slíbit věrnost a stát se partnerem.

seřvat <koho>

Agresivně křičet na někoho, hrubě mu nadávat nebo ho urážet.

zahánět <koho>

Zahánět: vymýtit, odstranit, zbavit se (něčeho/někoho).

pustit se <do koho>

Pustit se do něčeho znamená začít se něčím zabývat nebo se do toho zapojit.

zadržet <koho n. co>

Zadržet znamená uchopit, zabránit pohybu nebo odstranit něco.

doléhat <co na koho>

Doléhat – přenášet se (např. zvuk, vůně) na větší vzdálenost, často v pomalém a nenápadném tempu.

účtovat <co komu>

Účtovat znamená účelně a správně vést účetnictví, zaznamenávat obchodní transakce a vypočítat podíly.

rýpat <do koho>

Rýpat se znamená kriticky komentovat a případně pomlouvat někoho nebo něco.

pozorovat <koho> (upřeně)

Pozorovat znamená věnovat pozornost a sledovat jeho činnost.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit na někoho.

přizvukovat <komu>

Přizvukovat znamená podporovat, schvalovat či podtrhovat názor, myšlenku nebo jednání dané osoby.

ulehčit <co komu>

Ulehčit: zjednodušit, usnadnit komu práci, úkol nebo situaci.

znemožnit

Znemožnit znamená omezit nebo zabránit něčí schopnosti nebo možnosti něco udělat.

zohyzdit <koho n. co>

Zohyzdit je vyjadřovací slovo, které znamená ošklivit, znehodnotit, zhoršit či zneuctít.

pokořovat <koho>

Pokořovat znamená uznávat nadřazenost/autoritu koho/čeho a respektovat jeho/jeho vůli.

poučovat <koho>

Poučovat znamená vést druhého k novému poznání a dávat jim znalosti a dovednosti.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

demoralizovat <koho>

Zničit morálku, oslabit důvěru nebo sebevědomí člověka.

zbít <koho>

Zbít koho: fyzickým násilím na někoho způsobit zranění nebo bolest.

postupovat <co komu>

Provádět krok po kroku činnosti v pořadí, které je nezbytné pro dosáhnutí cíle.

zkritizovat <koho>

Zkritizovat znamená upřímně a konstruktivně vyjádřit svůj názor na jeho činnosti, postoje a myšlenky.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená předat nebo dát něco komu jinému.

zahrnout <koho čím>

Zahrnout znamená začlenit, zapojit nebo zahrát někoho či něco do něčeho.