Facebook

Zapadnout (slunce) - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu zapadnout (slunce).

Význam: Slunce zapadá = ztrácí se za obzor = klesá na horizontu = pozvolna se stává neviditelným.

vejít <kam>

Vejít je přechod dovnitř, do nějakého místa nebo prostoru.

vstoupit

Vstoupit znamená přijít do nějakého místa nebo situace. Může to být například vešení do místnosti, na scénu, do organizace nebo do dohody.

dojít (do trafiky)

Dojít do trafiky znamená přijít do prodejny a nakoupit potřebné věci.

podívat se <kam>

Pohledět se na něco, podívat se na to blíže; zkoumat, zkoušet, zkoumat.

navštívit <co>

Navštívit: přijet na místo, aby se prohlédlo, zúčastnilo se či strávilo čas.

zahynout (bídně)

Zemřít bídnou smrtí, tragicky a neúspěšně.

pojít (pes)

Pojít (pes) znamená připojit se, spojit se, být spojený s danou skupinou nebo osobou.

uhynout

Uhynout je přirozený proces, kterým organismus zemře, nebo se stane nefunkčním.

zdechnout

Zemřít, umírat; dojít až do konce života a zastavit svou činnost.

chcípnout

Chcípnout znamená umřít.

ztratit se

Ztratit se znamená ztratit orientaci, směr nebo se ocitnout v neznámém prostředí.

zmizet

Zmizet znamená zmizet nebo zaniknout; být neviditelný nebo být odstraněn z dohledu.

zaniknout

Zaniknout znamená zmizet nebo zcela zmizet, buď fyzicky nebo symbolicky.

zchátrat

Zchátrat znamená postupně zhoršovat se, nápadně se zhoršovat vzhledem a stavem.

sejít

Sejít je synonymum pro sestoupit, projít po či skrz něco, odcházet nebo se ocitnout na nižší úrovni.

Podobná synonyma

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

vejít

Vejít znamená vstoupit dovnitř, vniknout dovnitř a uvést se v nějakém místě nebo prostředí.

ztratit (naději)

Ztratit naději znamená zůstat bez naděje, přestat věřit, že se něco podaří nebo se situace změní k lepšímu.

dojít (na schůzi)

Přijít na místo určené pro schůzi; dorazit včas.

navštívit

Navštívit znamená fyzicky se dostat na určité místo, abychom se osobně setkali nebo si prohlédli něco.

navštívit (přátele)

Setkat se s někým, vyměnit si novinky a zážitky, povídat si a užívat si společného času.

vstoupit <kam>

Vstoupit znamená vstoupit dovnitř, vejít a zaujmout určitou pozici.

dojít

Dojít znamená dosáhnout cíle, cíle, který jste si stanovili, nebo fyzického místa.

pojít

Spojit, propojit se/s něčím; připojit se k čemusi; navázat vztah, spojení.

vejít se

Vejít se znamená napřít se do omezeného prostoru, aby se vešel.

dojít (změny)

Dosáhnout cíle, končit, dokončit, uskutečnit.

zahynout

Zahynout znamená umírat, ztratit život.

sejít se

Setkat se, spojit se, shromáždit se.

ztratit rozum

Ztratit rozum znamená přestat se chovat normálně, být zmatený a ztratit soudnost.

ztratit (vítězství)

Prohrát, být poražen, získat méně než konkurence.

navštívit (všechno)

Navštívit znamená fyzicky přijít do místa nebo se setkat s někým osobně.

podívat se

Podívat se znamená získat informace pohledem, prozkoumat, zvážit, zkoumat.

zemřít (bídně)

Umírání bídnou smrtí - znamená to zemřít v bolestech, trápení a utrpení.

bídně

Bídně znamená velmi špatně, ošklivě, bídně, nuzně.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.

ztratit (na vážnosti)

Ztratit znamená zmeškat, zahodit nebo zapomenout na něco.

ztratit <co>

Ztratit: ztratit co, je ochuzování o něco důležitého, čemu se nedokážeme vyhnout.

pojit

Pojit znamená spojovat, sjednocovat nebo sdružovat.