Facebook

Propadnout se - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu propadnout se.

Význam: Propadnout se je vyjádření, které se používá pro vyjádření výrazného poklesu, úpadku nebo ztráty síly.

probořit se (strop)

Probořit se stropem znamená vyříznout díru v stropu, aby bylo možné do něj vložit trubky nebo kabely.

zabořit se

Zabořit se znamená se ukryt či skrýt, začít se vyhýbat okolí nebo se vyhýbat sociálním situacím.

zapadnout

Zapadnout znamená zmizet, ztratit se nebo zaniknout.

poklesnout (půda)

Snížení hladiny nebo hloubky půdy, obvykle ve vztahu k jejímu původnímu stavu.

ztratit se

Ztratit se znamená zapomenout, kam jsi šel nebo jak se dostat tam, kam jsi měl jít.

zmizet

Zmizet znamená přestat být viditelný nebo slyšitelný, být pryč nebo se rozplynout.

zapadnout (do sněhu)

Zapadnout do sněhu znamená být úplně zakryt sněhem.

zabřednout

Zabřednout znamená dostat se do situace, která byla nechtěná nebo byla způsobena nerozvážným jednáním.

zachumlat se

Ulehnout do teplého pokrývky a zahalit se do ní, aby člověk byl příjemně teplý a uvolněný.

pohroužit se (do čtení)

Pohroužit se znamená upřímně se soustředit na čtení a dát se do stavu hlubokého soustředění.

ponořit se

Ponořit se znamená začít hlouběji zkoumat nebo zaměřit pozornost na něco jiného nebo složitějšího.

Podobná synonyma

ztratit se (pochybnosti)

Ztratit se znamená být nejistý a zmatený ohledně situace nebo názoru; ztratit orientaci a směr.

pohroužit (do vody)

Pohroužit znamená ponořit do vody, nechat se unášet proudem vody.

ztratit

Ztratit: ztratit něco (člověk, věc, schopnost, kontrolu atd.) je nemít ho nebo nemít přístup k němu.

ponořit (do vody)

Ponořit se do vody znamená potopit se do ní, aby byla něčí hlava nebo tělo úplně pod hladinou.

ztratit (hlas)

Ztratit hlas znamená nemít schopnost mluvit nebo zpívat, kvůli nemoci nebo únavě.

ztratit se (barva)

Ztratit se (barva) znamená přestat být viditelný, být přehlížen nebo zapomenut.

ztratit <co>

Ztratit: ztratit co, je ochuzování o něco důležitého, čemu se nedokážeme vyhnout.

ponořit

Ponořit znamená potopit nebo zaplavit, obvykle ve vodě nebo jiné kapalné látce.

ztratit (naději)

Ztratit naději znamená zůstat bez naděje, přestat věřit, že se něco podaří nebo se situace změní k lepšímu.

poklesnout (výroba)

Poklesnout = snížit se, mít nižší hodnotu než dříve; obecně se používá pro klesající výrobu.

ztratit <nad čím> kontrolu

Ztratit kontrolu znamená nedobrovolně přestat ovládat situaci nebo proces.

půda

Půda je hora vrstev zeminy kolem nás, která se skládá z minerálů, organické hmoty a živin, které podporují růst rostlin.

poklesnout (v kolenou)

Poklesnout znamená pokleknout nebo se sklonit, aby vyjádřilo pokoru nebo úctu.

ztratit hlavu

Ztratit hlavu znamená neopatrně reagovat, začít se chovat hystericky, ztratit kontrolu nad situací.

probořit

Probořit je vytvořit průchod, otvor nebo díru skrz něco.

zapadnout (slunce)

Slunce zapadá = ztrácí se za obzor = klesá na horizontu = pozvolna se stává neviditelným.

poklesnout (hlasem)

Ztišit hlas, snížit jeho intenzitu, stáhnout se do sebe.

čtení

Čtení je činnost, která zahrnuje různé formy psaného jazyka, jako jsou knihy, noviny, časopisy a další. Cílem čtení je porozumět smyslu textu a jeho informacím.

pohroužit

Pohroužit znamená být velmi intenzivně soustředěný, zahleděný nebo zabrán do něčeho.

ponořit se (do meditace)

Ponořit se do meditace znamená ponořit se do svého nitra, ztišit mysl a uvědomit si sílu a energii uvnitř.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.

napadat (sněhu)

Napadat sněhu znamená sypat, padat nebo se hromadit sníh.

pohroužit se

Pohroužit se znamená zhluboka se ponořit do hlubokého řečiště, myšlenek nebo kontextu.