Facebook

Ponořit se <do čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu ponořit se <do čeho>.

Význam: Ponořit se do něčeho znamená dostat se do toho, zapojit se do činnosti, jež vyžaduje větší soustředění nebo pozornost.

rozhrnovat

Rozhrnovat znamená odstraňovat nebo otevírat bariéry nebo překážky, aby byla cesta volná.

rozrývat

Rozrývat znamená rozdělovat, rozštěpovat nebo roztříštit něco na menší části.

hledat <co v čem> (usilovně)

Hledat je usilovné vyhledávání informací, předmětů nebo osob.

ležet (v knihách)

Ležet znamená být položeno nebo umístěno v nějakém místě. Ve vztahu k knihám znamená ležet na regálu nebo někde jinde.

jít (těžce)

Jít těžce znamená vykonávat úkoly s námahou, pozorností a přemáháním.

lézt <kam>

Lézt: pohybovat se po čemkoliv za použití rukou a nohou, obvykle do nějakého konkrétního místa.

tlačit se (neohrabaně)

Poroušet se násilně, neúctivě a neohrabaně; dělat si cestu mezi ostatními.

pachtit se (marně)

Marně se snažit.

pouštět se <do čeho>

Pouštět se do čeho znamená začít se něčím zabývat, vydat se na něco nového nebo vyzkoušet něco nového.

Podobná synonyma

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se znamená získat informace o něčem, vyšetřit příčinu či okolnosti nečeho.

vyplývat <co z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat něco z jiného, jehož sdělení je implicitní nebo je pro to důvod.

dovtípit se <čeho>

Rozpoznat skrytý význam, přijít na to, objevit pravdu.

tlačit se <kam>

Tlačit se: přibližovat se a houfnout se k místu nebo situaci, začít se snažit dosáhnout něčeho.

oblékat se <do čeho>

Převléct se do daného oděvu nebo oblečení.

vybruslit <z čeho>

Vybruslit se dá z ledu, vody, bahna nebo jiného prostředí; znamená to rychle, hbitě se posouvat/plavat přes překážky.

marně

Marně znamená bezvýsledně, zbytečně, na prázdno, neúspěšně.

nabývat <čeho>

Nabývat znamená získat, přivlastnit si, stát se vlastníkem či získat nějakou vlastnost.

ležet (na lůžku)

Ležet (na lůžku) znamená být v horizontální poloze na posteli s tělem ležícím na zádech.

ležet ladem

Ležet ladem znamená být nečinným či neužitečným, nevyužívat svůj potenciál.

vplétat <co do čeho>

Vplétat znamená zapojit různé části dohromady, často navzájem propletat, a tím vytvořit kompaktní celek.

přenést <co do čeho>

Přenášet znamená přesunout něco z jednoho místa nebo stavu do druhého.

dotýkat se <čeho>

Dotýkat se čeho - fyzicky kontaktovat, případně se dotýkat částí těla; obecně, prožívat něčí přítomnost či zkušenost.

pramenit <z čeho>

Pramenit znamená vycházet, pocházet, odvozovat se z něčeho.

vniknout (červ) <do čeho>

Vniknout (červ): vstoupit do počítače nebo jiného technického zařízení, aby se způsobilo škodlivé poškození.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho znamená dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jsme chtěli dosáhnout.

vtékat <do čeho>

Vtékat znamená proudit nebo protékat do něčeho, například voda do nádoby nebo proud slov do uší.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo metaforicky kontaktovat či se zabývat čímsi.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout něčeho, dorazit k cíli; překonat všechny překážky a přijít na místo určení.

ubýt <čeho>

Ubýt znamená ztratit, snížit množství.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: uchopit, získat nebo udržet něco.

vypadávat <co z čeho>

Vypadávat: odcházet nebo se vzdalovat postupně nebo náhle, často bez varování.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s čím, být zapojené do čeho nebo být relevantní pro něco.

tlačit se

Představovat se rychle a ve velkém počtu.

hledět si čeho

Vyhledávat si, aby se dosáhlo daného cíle; soustředit se na to, co je důležité.

dostat <z čeho> (peníze)

Získat, obdržet peníze.

získat <co z čeho>

Získat: obdržet, dostat, získat něco od někoho nebo z něčeho.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet něčeho; opustit, zanechat, přestat užívat.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

pouštět

Pouštět znamená propouštět, uvolňovat, umožňovat průchod, přenášet nebo uvolňovat něco.