Facebook

Ponořit <co kam> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu ponořit <co kam>.

Význam: Ponořit se znamená zanést či zasunout do něčeho, například do vody.

potopit

Potopit znamená ponořit nebo zcela potopit, například lodi nebo stavby, do vody.

pohroužit (do kapaliny)

Pohroužit znamená dát něco do kapaliny, aby bylo pevně ponořeno.

Podobná synonyma

potopit <koho> (u zkoušky)

Potopit je doslova ponořit koho/co do vody, fyzicky nebo metaforicky.

pohroužit

Pohroužit znamená být velmi intenzivně soustředěný, zahleděný nebo zabrán do něčeho.

pohroužit se

Plně se soustředit na něco, zamyslet se, hlouběji prozkoumat; uchopit něco intenzivněji.

potopit se

Potopit se znamená ponořit se do vody nebo jiné tekutiny a zůstat pod hladinou po určitou dobu.

pohroužit se do (čtení)

Začít se hlouběji a intenzivněji věnovat čtení s plným soustředěním.

pohroužit (do vody)

Pohroužit znamená ponořit do vody, nechat se unášet proudem vody.

pronikání (kapaliny)

Pronikání je proces, při kterém kapalina proniká skrz pevnou hmotu nebo póry.

pohroužit se (do čtení)

Pohroužit se znamená upřímně se soustředit na čtení a dát se do stavu hlubokého soustředění.

potopit se (loď)

Potopit se: znamená zanořit se do vody až do úplného zmizení.

hladina (kapaliny)

Hladina je výše kapaliny v nádobě, obvykle měřená od dna po její horní okraj.