Facebook

Oddíl - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu oddíl.

Význam: Oddíl je skupina lidí sdílejících podobné zájmy a cíle, kteří se scházejí pravidelně a společně tráví čas.

oddělení

Oddělení je část organizace nebo systému, která má svá specifická pravidla a úkoly.

úsek

Úsek je část cesty, která je ohraničena dvěma body; může to být od křižovatky po křižovatku, nebo od mostu do mostu.

část

Část se označuje jako díl, část nebo část něčeho většího. Může to být část předmětu, část procesu nebo část vztahu.

sekce

Sekce je část nebo oddíl textu, dokumentu nebo webové stránky.

útvar

Útvar je soubor lidí nebo věcí, které jsou po určitou dobu organizovány a řízeny.

skupina

Skupina je sdružení lidí nebo věcí, které mají něco společného.

četa (pracovní)

Skupina vojáků nebo pracovníků, kteří jsou společně posíláni na pracovní úkoly nebo bojovou misi.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

banda

Banda je skupina lidí spojených ve společném úsilí, síle nebo činu. Často se používá pro označení nelegální organizace nebo skupiny.

Podobná synonyma

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

sdružení (osob)

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili k dosažení společných cílů.

pracovní doba

Pracovní doba je doba, během které musí zaměstnanec být na pracovišti a vykonávat svou práci.

časový úsek

Časový úsek je určitá časová doba, která může být dlouhá nebo krátká.

část květní koruny

Část květní koruny je část rostliny, která je obvykle nejvíce viditelná a slouží k produkci semene.

část kruhu

Část kruhu je část obrazce, která je ohraničena dvěma body na kružnici a jedním bodem vnitřním kružnice.

(drobný) literární útvar

Drobný literární útvar je krátký text (nejčastěji jednorádkový) s výraznou myšlenkou, který je často využíván jako citát.

pracovní

Pracovní je spojené s uplatňováním dovedností, úsilím a zkušenostmi k dosažení cíle.

střední část (soutěže)

Střední část soutěže je obvykle mezi prvním kolem závodů a finálovou fází. Jde o klíčovou část soutěže, kde se rozhoduje o tom, kdo postoupí do finále.

část (značná)

Část je značná část celku nebo určitého objemu. Znamená to, že je to větší část než jen kousek.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

pracovní tábor

Pracovní tábor je místo, kde se vězně odsouzené k trestu práce zabývají vykonáváním pracovních úkolů.

pracovní den

Pracovní den je čas věnovaný práci a zaměstnaneckým povinnostem. Zahrnuje čas strávený na pracovišti a vykonáváním pracovních úkolů.

část rozvodu

Část rozvodu je odlučování bývalých manželů a jejich majetku po soudním rozsudku.

část chrámu

Část chrámu je část budovy, která je věnována vykonávání náboženských obřadů.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí, kteří se společně snaží dosáhnout stejného cíle pomocí kooperativního jednání.

část (hry)

Část je částí celku, v případě her se jedná o části hry, např. úroveň, kolo apod.

úvodní část

Úvodní část je krátká sekce, která se obvykle nachází na začátku dokumentu, textu nebo prezentace a slouží jako krátké uvedení do hlavních myšlenek.

oddělení (ohrazené)

Oddělení je prostor ohrazený fyzickou bariérou nebo čárou, který odděluje jeden prostor od druhého.

část plochy (ozdoba)

Část plochy je ozdobný prvek, který se používá pro vytváření vzhledu a dekorace.

část (oddělená destilací)

Část je dílčí část celku, oddělená destilací.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

část (knihy)

Část je část knihy, která se skládá z několika kapitol nebo odstavců a obvykle týká jednoho tématu.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

část právního předpisu

Část právního předpisu je část předpisu, která stanoví právní povinnosti a práva.