Facebook

Oddíl - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu oddíl.

Význam: Oddíl je skupina lidí sdílejících podobné zájmy a cíle, kteří se scházejí pravidelně a společně tráví čas.

oddělení

Oddělení je část organizace nebo systému, která má svá specifická pravidla a úkoly.

úsek

Úsek je část cesty, která je ohraničena dvěma body; může to být od křižovatky po křižovatku, nebo od mostu do mostu.

část

Část se označuje jako díl, část nebo část něčeho většího. Může to být část předmětu, část procesu nebo část vztahu.

sekce

Sekce je část nebo oddíl textu, dokumentu nebo webové stránky.

útvar

Útvar je soubor lidí nebo věcí, které jsou po určitou dobu organizovány a řízeny.

skupina

Skupina je sdružení lidí nebo věcí, které mají něco společného.

četa (pracovní)

Skupina vojáků nebo pracovníků, kteří jsou společně posíláni na pracovní úkoly nebo bojovou misi.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

banda

Banda je skupina lidí spojených ve společném úsilí, síle nebo činu. Často se používá pro označení nelegální organizace nebo skupiny.

Podobná synonyma

úvodní část

Úvodní část je krátká sekce, která se obvykle nachází na začátku dokumentu, textu nebo prezentace a slouží jako krátké uvedení do hlavních myšlenek.

pracovní postupy

Postupy pro práci, procesy a pravidla, které jsou potřeba, aby činnosti mohly být efektivně a efektivně provedeny.

část (knihy)

Část je část knihy, která se skládá z několika kapitol nebo odstavců a obvykle týká jednoho tématu.

pracovní tábor (sovětský)

Pracovní tábor (sovětský): místo, kde se vězní, pracují a vykonávají tresty lidé přinuceni totalitními režimy.

kamenouhelný útvar

Kamenouhelný útvar je geologická formace, která se skládá z kamene a uhlí. Je to druh sedimentárního horninového prostředí.

část řazení

Část řazení je postup, který se používá k uspořádání informací do určitého pořadí.

část hradu (obytná)

Část hradu obvykle označuje obytnou část hradu, tj. místnosti a prostory pro bydlení a pracovní prostory pro služebnictvo.

kázeň (pracovní)

Kázeň v práci je dodržování předepsaných pravidel, zachování času, disciplíny a odpovědnosti.

další část

Další část: část, která navazuje na předchozí.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

(drobný) literární útvar

Drobný literární útvar je krátký text (nejčastěji jednorádkový) s výraznou myšlenkou, který je často využíván jako citát.

základní část

Základní část je nezbytnou součástí nějakého funkčního celku, jehož účel je základem pro vytváření dalších částí.

střední část (soutěže)

Střední část soutěže je obvykle mezi prvním kolem závodů a finálovou fází. Jde o klíčovou část soutěže, kde se rozhoduje o tom, kdo postoupí do finále.

část (celku)

Část je část celku, která je jeho součástí. Je to část něčeho většího, která může být samostatná nebo součástí celku.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí, kteří se společně snaží dosáhnout stejného cíle pomocí kooperativního jednání.

časový úsek

Časový úsek je období s určitou trvání, vymezené začátkem a koncem.

skupina (uvnitř strany)

Skupina je skupina lidí sdílejících stejné zájmy nebo cíle, kteří se sdružují a spolupracují ve vzájemném prospěchu.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

část plochy (ozdoba)

Část plochy je ozdobný prvek, který se používá pro vytváření vzhledu a dekorace.

pracovní

Pracovní: činnost usilující o získání nebo udržení výdělku; vykonávání energické, systematické činnosti na určitém úkolu.

zájmová skupina

Skupina lidí, kteří se sdružili kolem společného zájmu nebo cíle.

sdružení (osob)

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili k dosažení společných cílů.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

zadní část hlavy

Zadní část hlavy je oblast za ušima a kolem krku; tato oblast je obvykle měkčí a citlivější než čelo.

zachytit (pohyblivou část)

Zachytit znamená vystopovat, zastavit nebo uchopit pohyblivou část.