Facebook

Banda - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu banda.

Význam: Banda je skupina lidí spojených ve společném úsilí, síle nebo činu. Často se používá pro označení nelegální organizace nebo skupiny.

tlupa

Skupina lidí nebo zvířat, která je schopna společně fungovat a řídit se společnými cíli.

horda

Horda je velká skupina lidí nebo zvířat, obecně charakterizovaná jako chaotická a agresivní.

sebranka

Sebranka je náhodný a různorodý soubor lidí nebo věcí.

sběř

Sběř je shromáždění malých kousků něčeho, jako například písku, kamenů, listí nebo jiných drobných částic.

spřež

Spřež je soubor dvou nebo více zvířat, která jsou spojena a používají se k přepravě osob nebo nákladu.

holota

Holota je pojem označující postavení člověka bez vlastnictví půdy či jiného majetku, často i bez stálého příjmu.

chátra

Chátra je budova nebo stavba, která je ve špatném stavu nebo se postupně rozpadá.

pakáž

Pakáž je nespolehlivá a nepoctivá osoba, která se snaží využít své příležitosti a získat co nejvíce pro sebe bez ohledu na to, jak to ovlivní ostatní.

čeládka

Čeládka je vesnický dělník, který pracuje pro panskou usedlost. Jeho hlavním úkolem je pomáhat s domácími pracemi a zemědělskou prací.

verbež

Verbež je lidový výraz pro různorodou skupinu lidí, obvykle označující lidi bez domova, chudé a vyloučené.

gang

Gang je skupina lidí, která se spojuje pro společný cíl nebo zájem. Gangy obvykle provádějí protiprávní činy jako krádeže, vydírání, násilí, obchodování s drogami a organizovaný zločin.

parta

Parta je skupina lidí, která se spřátelila a tráví společně čas.

kapela

Hudební skupina nebo kapela je skupina hudebníků, kteří spolu hrají na nástroje a zpívají.

muzika

Muzika je umělecká forma kombinující rytmus, melodii a harmonii pro vyjádření emocí a sdílení příběhů.

četa (pracovní)

Skupina vojáků nebo pracovníků, kteří jsou společně posíláni na pracovní úkoly nebo bojovou misi.

oddíl

Oddíl je skupina lidí sdílejících podobné zájmy a cíle, kteří se scházejí pravidelně a společně tráví čas.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

Podobná synonyma

pracovní

Pracovní je aktivita, která vyžaduje úsilí, čas a úsilí pro dosažení cílů.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených v rámci jedné organizace nebo jedné činnosti.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí, kteří se společně snaží dosáhnout stejného cíle pomocí kooperativního jednání.

oddíl (vojenský)

Oddíl je vojenská jednotka menší než brigáda, skládající se obvykle z několika štábů a rot.

sdružení (osob)

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili k dosažení společných cílů.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.

oddíl (lodí n. letadel)

Oddíl je skupina lodí či letadel, které jsou společně organizovány a provozovány.

četa

Skupina vojáků, obvykle čítající 8-12 osob, která spolu operuje a sdílí běžné vojenské úkoly.

skupina (umělců)

Skupina umělců je seskupení jednotlivců sdílejících společnou uměleckou vizi. Společně vytváří kolektivní projev, který zahrnuje soutěžení, kreativitu a invenci.

pracovní oblast

Pracovní oblast je obor činností, který zahrnuje veškeré činnosti, které provádí zaměstnanec ve své profesi.

omezovat (pracovní dobu)

Omezovat znamená stanovit limit nebo hranici pro něco, obvykle délky, počtu nebo množství. V pracovním smyslu to znamená stanovit maximální čas trvání pracovní doby.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

pracovní postupy

Postupy pro práci, procesy a pravidla, které jsou potřeba, aby činnosti mohly být efektivně a efektivně provedeny.