Facebook

část ženského ústrojí - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu část ženského ústrojí.

Význam: Část ženského ústrojí je souhrn všech orgánů ženského těla, které se podílejí na reprodukci.

část tlamy

Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

část květní koruny

Část květní koruny je část rostliny, která je obvykle nejvíce viditelná a slouží k produkci semene.

Podobná synonyma

část směrové antény

Část směrové antény je součástí, která se používá k zaměření signálu na daný směr.

část ženského ústrojí

Část ženského ústrojí je souhrn všech orgánů ženského těla, které se podílejí na reprodukci.

střední část (soutěže)

Střední část soutěže je obvykle mezi prvním kolem závodů a finálovou fází. Jde o klíčovou část soutěže, kde se rozhoduje o tom, kdo postoupí do finále.

část

Část je část celku; podíl, díl nebo část věci nebo jevu.

květní obal

Květní obal je papírový, plastový či textilní sáček, který se používá pro zabalení květin.

zachytit (pohyblivou část)

Zachytit znamená vystopovat, zastavit nebo uchopit pohyblivou část.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

Nový zákon (část)

Nový zákon je druhá část Bible, která zahrnuje výklad událostí po narození Ježíše až po jeho návrat. Obsahuje 27 knih, v nichž se zaznamenávají Ježíšovy nauky a zázraky.

být v platnosti (koruny)

Být v platnosti znamená, že je měna použitelná k obchodování, platbě a dalším finančním transakcím.

část koule

Část koule je fyzikální koncept, který označuje část koule se stejným poloměrem a centrálním úhlem.

část parlamentu (menšinová)

Menšinová část parlamentu zahrnuje poslance, kteří nejsou součástí většiny, mají menší vliv a představují menšiny.

základní část

Základní část je nezbytnou součástí nějakého funkčního celku, jehož účel je základem pro vytváření dalších částí.

část formy (slévárenské)

Část formy je část slévárenské formy, tvořící rámec nebo kostru pro tvarování materiálu.

část právního předpisu

Část právního předpisu je část předpisu, která stanoví právní povinnosti a práva.

část (celku)

Část je část celku, která je jeho součástí. Je to část něčeho většího, která může být samostatná nebo součástí celku.

převážná část

Převážná část je největší část nebo podíl celku.

městská část

Městská část je oblast v rámci města nebo obce, která má svou vlastní samosprávu a občanskou infrastrukturu.

část chrámu

Část chrámu je část budovy, která je věnována vykonávání náboženských obřadů.