Facebook

Nezřetelnost - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu nezřetelnost.

Význam: Nezřetelnost je stav, kdy je něco nejasné, nečitelné nebo nesrozumitelné.

nejasnost

Nejasnost je stav, kdy něco není jasné nebo pochopitelné, nebo jde o nejasnou situaci.

neurčitost

Neurčitost je stav, kdy není jasné, co se má dělat nebo jaká je pravda.

matnost

Matnost je stav mysli nebo těla, v němž je výrazně snížena schopnost koncentrace a učení.

nesrozumitelnost

Nesrozumitelnost je stav, kdy jsou informace nebo komunikace nepochopitelné, nejasné nebo nesrozumitelné.

mlhavost

Mlhavost je stav, kdy je obloha zakryta nebo průzračná tříšť nebo nízká oblačnost. Může také označovat nejasnost nebo neurčitost.

temnota

Absence světla, stav nebo místo, kde je tma nebo velmi tmavé šero.

tma

Absolutní nebo částečná osvětlenost nulou, černá úplná tma.

černava

Černava je druh vodního ptáka s černou barvou peří, který žije ve sladkovodních jezerech.

světlo

Světlo je zdroj energie, který nás osvěcuje a dává nám čas a směr. Je to také symbol poznání, radosti a naděje.

záhadnost

Záhadnost je stav nejasnosti nebo tajemství, které je obtížné vysvětlit nebo pochopit.

nevědomost

Nevědomost je stav, ve kterém člověk nemá potřebné informace, znalosti nebo dovednosti.

nevzdělanost

Nevzdělanost je stav, kdy člověk nemá dostatek vědomostí a dovedností, které by byly potřeba pro úspěšnou integraci do společnosti.

zaostalost

Zaostalost je zpoždění v rozvoji, které způsobuje, že dítě nepostupuje tak rychle jako jeho vrstevníci.

neosvícenost

Neosvícenost je stav, kdy je osoba nebo skupina lidí ignorující obecně uznávané pravdy, principy, myšlenky nebo vědomosti.

zlé síly

Zlé síly jsou silou, která ve svých činech ohrožuje dobro, které je často zaměřeno na zničení, ničení a zvrhnutí lidského světa.

zlo

Zlo je užíváno pro označení něčeho, co je špatné, destruktivní, ďábelské nebo kruté.

Podobná synonyma

ztlumit (světlo)

Snížit jas světla, aby bylo méně intenzivní.

vyzařovat (světlo)

Vyzařovat znamená odrážet nebo oscilovat světlo nebo jinou energii.

plné světlo

Plné světlo je přirozené světlo, které je ideálně rozptýlené a poskytuje jasné a dokonale uspořádané osvětlení.

linout se (světlo)

Linout se znamená rozptýlit se, rozlit se jako světlo.

přenos hnací síly

Přenos hnací síly je proces, při kterém je energie přenášena z motoru na pohyblivé části, aby poháněly stroj.

nedostatek síly

Nedostatek síly se označuje jako slabost, která ztěžuje fyzickou činnost, často související s únavou a oslabením.

prozatímní (světlo)

Prozatímní světlo je dočasné osvětlení, které může být použito k dočasnému osvětlení místnosti nebo k dočasnému zlepšení viditelnosti.

nechat projít (světlo)

Povolit světlo aby prošlo skrz něco, čímž se tvoří odraz nebo stíny.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

vynakládat (síly)

Vynakládat síly znamená obětovat čas, úsilí a energii pro vykonání nějaké činnosti.

zhasnout (světlo)

Zhasnout znamená vypnout světlo, udělat tmu.

oslepující (světlo)

Oslepující světlo je silné světlo, které způsobuje, že lidé nebo zvířata na krátkou dobu ztratí zrak.

dopadat <kam> (světlo)

Odrážet se (od něčeho): odrážet se od něčeho jako světlo nebo paprsky.

přenos (síly)

Přenos (síly) je pohyb energie nebo síly z jednoho místa na druhé.

ozbrojené síly KSČ

Ozbrojené síly KSČ byly sovětskou vládou schválené ozbrojené jednotky, které hlídaly a chránily Československo a jeho občany.

přepínat (síly)

Přepínat je proces změny mezi dvěma nebo více různými stavy. Jde o proces přepínání mezi různými sílami, například mezi napětím a proudem.

vynaložit (síly)

Vynaložit znamená fyzickou nebo psychickou energii použít k dosažení něčeho.

rozmístit (síly)

Rozmístit znamená rozdělit a rozložit silné síly po širší oblasti.