Facebook

Přenos hnací síly - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu přenos hnací síly.

Význam: Přenos hnací síly je proces, při kterém je energie přenášena z motoru na pohyblivé části, aby poháněly stroj.

převod (mechanický)

Převod je mechanické zařízení, které přenáší energii z jednoho hřídele na druhý. Používá se pro přenos síly a pohybu.

Podobná synonyma

převod

Převod je přesunutí peněz z jednoho účtu na druhý.

změnit (převod)

Změnit znamená změnit stav nebo podobu něčího, co je jinak.

nácvik (mechanický)

Nácvik je proces opakování cíleného pohybu, který slouží k získání dovednosti a schopnosti toho pohybu provádět správně.

převod (kódu)

Převod je přeměna dat z jednoho formátu do jiného, často pro možnost jejich dalšího využití.

mechanický

Mechanický se vztahuje k mechanismům, konstrukcím a strojům, které vyžadují fyzickou sílu k provádění požadované funkce.

provést převod

Převod je proces převodu dat, informací nebo peněz z jednoho systému do jiného.

opakovat (mechanicky)

Opakovat je mechanicky opakovat nebo zopakovat činnost, slovo nebo informaci.

převod na čísla

Převod na čísla je proces konverze známého datového typu (například řetězec) na číselnou hodnotu, která je pohodlnější pro výpočty nebo pro další zpracování.