Facebook

Ozbrojené síly KSČ - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu ozbrojené síly KSČ.

Význam: Ozbrojené síly KSČ byly sovětskou vládou schválené ozbrojené jednotky, které hlídaly a chránily Československo a jeho občany.

policie (v býv> SSSR)

Policie ve SSSR byla složka státní bezpečnosti, která monitorovala politické aktivity obyvatel, prováděla zatčení a kontrolovala průmyslovou produkci.

domobrana

Domobrana je obranná strategie, která se snaží bránit místo před nepřátelskými útoky ze strany jiných států.

Podobná synonyma

zemědělské družstvo (v SSSR)

Zemědělské družstvo bylo v SSSR hospodářskou jednotkou, v níž se sdružovali zemědělci, aby společně vlastnili půdu a zařízení.

použít armády n. policie

Použití armády namísto policie znamená využít vojenský personál, který může přijít s vyšší silou a mnohem větším počtem lidí při řešení problémů.

spolupracovník tajné policie

Spolupracovník tajné policie je osoba, která spolupracuje s tajnou policií, poskytuje informace a nabízí pomoc při vyšetřování trestných činů.

zakročit (policie)

Policie zakročí, pokud je třeba násilím nebo obecně platnými zákony zastavit nebo potírat porušování zákonů.

policie

Policie jsou složky státní moci, které mají za úkol poskytovat ochranu občanům a zajišťovat dodržování zákonů.

příslušník (policie)

Příslušník je členem složek bezpečnostních sil (např. policie, armády). Je odpovědný za ochranu bezpečnosti a práv občanů.

zadržovat <koho> (policie)

Zadržovat = chytit, vzít do vazby; Policie zadržuje osoby podezřelé ze spáchání trestného činu.

důvěrník (policie)

Důvěrník je osoba, která je přidělena policii k pomoci s vyšetřováním kriminálních činů. Jejich úkolem je shromažďovat informace a poskytovat poradenství.