Facebook

Nesrozumitelnost - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu nesrozumitelnost.

Význam: Nesrozumitelnost je stav, kdy jsou informace nebo komunikace nepochopitelné, nejasné nebo nesrozumitelné.

nejasnost

Nejasnost je stav nejistoty, nejistoty nebo nedostatku jasnosti, kde je problém nebo téma nemožné pochopit.

nezřetelnost

Nezřetelnost je stav, kdy něco není jasné a rozpoznatelné; může se jednat o nejasný obraz, nejasné pochopení nebo nejasné myšlení.

nepochopitelnost

Nepochopitelnost je stav, kdy člověk nedokáže pochopit nebo porozumět nějaké myšlence nebo skutečnosti.

srozumitelnost

Srozumitelnost je schopnost jednoduše a jasně vyjádřit myšlenku či sdělení tak, aby bylo pochopitelné pro co nejširší okruh odběratelů.

neurčitost

Neurčitost je stav, kdy není jasné, co se má dělat nebo jaká je pravda.

matnost

Matnost je stav mysli nebo těla, v němž je výrazně snížena schopnost koncentrace a učení.

mlhavost

Mlhavost je stav, kdy je obloha zakryta nebo průzračná tříšť nebo nízká oblačnost. Může také označovat nejasnost nebo neurčitost.

Žádná další podobná synonyma k nesrozumitelnost jsme nenašli.