Facebook

Přepínat (síly) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu přepínat (síly).

Význam: Přepínat je proces změny mezi dvěma nebo více různými stavy. Jde o proces přepínání mezi různými sílami, například mezi napětím a proudem.

překonávat (proud)

Překonávat proud znamená plout proti proudu, čelit odporu a překonat obtíže.

zdolávat

Překonávat překážky a dosahovat cíle; přemáhat přírodní síly nebo výzvy.

vysilovat

Vysilovat znamená dobývat únavou, vyčerpávat síly fyzickou či psychickou aktivitou.

Podobná synonyma

překonávat

Překonávat znamená překonávat nebo překonávat překážky nebo překážky k dosahování cílů.

překonávat (rekordy)

Překonávat znamená dosahovat vyšších výsledků a dosahovat lepších výkonů než bylo dříve dosaženo.

přerušovat (proud)

Přerušit proud = zastavit proud tím, že se přeruší jeho oběh.

vypnout (proud)

Vypnout proud znamená odpojit napájení elektrického zařízení od elektrické sítě.

vysilovat <koho>

Vysilovat znamená vyčerpávat fyzické nebo psychické síly osoby.

elektrický proud

Elektrický proud je tok náboje skrze materiál (např. drát) při působení elektrického napětí.

proud

Proud je rychlý tok tekutiny či plynu, obvykle vody nebo elektřiny.

proud (nadávek)

Proud je vulgární výraz používaný pro urážku.

proud vzduchu

Proud vzduchu je obecný pojem pro proudění vzduchu, které může být vyvolané buď větrem, nebo pohybem vzduchu způsobeným jinými procesy.

překonávat <koho>

Překonávat znamená dosahovat lepších výsledků než někdo jiný nebo sebe samého předtím.

proud (vozidel)

Proud vozidel je termín pro souběžné pohyby vozidel ve směru pohybu nebo v opačném směru.

zapojovat (proud)

Zapojovat (proud): připojit elektrický přístroj do sítě a umožnit proudový oběh.

proud (elektrický)

Proud je tok elektrického náboje skrze materiál. Je to měřitelná veličina, která je udávána ve jednotkách Amperů (A).

zakalený (proud)

Zakalený proud je proud, který je znečištěním vody nečistotami nebo částicemi, což může snížit jeho průzračnost.

náboženský proud

Náboženský proud je směr učení v rámci jednoho náboženství, charakterizovaný určitými myšlenkami a principy.

proud (vody)

Proud je tok vody, který se pohybuje v kanálu nebo ve volné přírodě.