Facebook

Přenos (síly) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu přenos (síly).

Význam: Přenos (síly) je pohyb energie nebo síly z jednoho místa na druhé.

převádění

Převádění je proces, ve kterém se data transformují z jednoho formátu do jiného.

převedení

Převedení je proces přeměny něčeho z jedné formy, podoby nebo místa do jiné.

přesun

Přesun je přesunutí osoby nebo věci z jednoho místa na druhé.

přeměna

Přeměna je proces změny ve vzhledu, vlastnostech nebo struktuře nějakého objektu.

úprava

Úprava je změna nebo oprava něčeho, aby se zlepšilo nebo se přizpůsobilo určitým potřebám.

překlad

Překlad je proces převodu textu z jednoho jazyka do druhého.

redukce

Redukce je snižování něčeho, např. množství, počtu, velikosti nebo složitosti.

transfer

Přesun nebo převod čehokoliv; převod peněz, informací, zboží nebo dovedností.

translace

Translace je proces přesunu biologického materiálu (DNA, mRNA, proteinů atd.) z jednoho místa na jiné.

Podobná synonyma

úprava zákona n. normy

Úprava zákona n. normy je změna nebo doplnění úprav stávajícího právního aktu.

stavební úprava

Stavební úprava je změna nebo úprava stavebního objektu, která může být provedena k zlepšení jeho funkčnosti a vzhledu.

úprava (jazyková)

Úprava (jazyková) je proces změny jazyka, aby byl přesnější, srozumitelnější a zároveň se splňovaly gramatické a stylistické požadavky.

doslovný (překlad)

Doslovný: přesně tak, jak bylo psáno; slovo po slovu; doslova.

vybroušený (překlad)

Vybroušený: dokonale ošetřený, dokonale hladký, dokonale vyladěný.

úprava textu (pro tisk)

Úprava textu pro tisk je proces přizpůsobení textu, aby vypadal profesionálně, ať už se jedná o odstranění chyb, formátování nebo vybrání tiskových fontů.

konečná úprava

Konečná úprava je poslední fáze procesu úprav, která zajišťuje, že produkt splňuje všechna kritéria kvality.

přeměna (el.proudu)

Přeměna elektrického proudu je proces měnící výstupní elektrickou energii na jinou formu energie; např. mechanickou, tepelnou nebo světelnou.

úprava (toku)

Úprava (toku) je proces měnící tok přírodního pramene, jako je řeka, aby se zlepšil jeho výkon.