Facebook

Světlo - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu světlo.

Význam: Světlo je zdroj energie, který nás osvěcuje a dává nám čas a směr. Je to také symbol poznání, radosti a naděje.

jas

Jas: Světlost, ostrost; odraz a intenzita světla; čistota, osvětlení, jasnost.

svit

Svit je české slovo pro světlo, které osvětluje nebo ozáří místo.

záře

Brilantní záblesk světla, jasný a silný, který může být vyvolán různými jevy, jako je výbuch, výboj, odraz světla apod.

tma

Absence světla, která může být spojena s temnotou, strachem nebo neznámem.

svítidlo

Svítidlo je zařízení vyzařující světlo pro osvětlení interiérů nebo venkovních prostor.

lampa

Lampa je elektrické zařízení, které produkuje světlo za pomoci elektrického obvodu.

lustr

Lustr je elektrické svítidlo, které je obvykle montováno na strop a má několik světelných zdrojů.

semafor

Semafor je mechanické zařízení určené k regulaci provozu na silnicích a železničních tratích. Používá se pro zobrazení pokynů, které uživatelům určují, kdy se mohou pohybovat.

signál (dopravní)

Signál je příznak ve formě signálu, který se používá k upozornění na změny v dopravní situaci nebo k dávání pokynů.

temnota

Absence světla, stav nebo místo, kde je tma nebo velmi tmavé šero.

černava

Černava je druh vodního ptáka s černou barvou peří, který žije ve sladkovodních jezerech.

neurčitost

Neurčitost je stav nebo vlastnost, kdy nelze určit, definovat nebo stanovit něco s jistotou.

nezřetelnost

Nezřetelnost je stav, kdy je něco nejasné, nečitelné nebo nesrozumitelné.

záhadnost

Záhadnost je stav nejasnosti nebo tajemství, které je obtížné vysvětlit nebo pochopit.

nevědomost

Nevědomost je stav, ve kterém člověk nemá potřebné informace, znalosti nebo dovednosti.

nevzdělanost

Nevzdělanost je stav, kdy člověk nemá dostatek vědomostí a dovedností, které by byly potřeba pro úspěšnou integraci do společnosti.

zaostalost

Zaostalost je zpoždění v rozvoji, které způsobuje, že dítě nepostupuje tak rychle jako jeho vrstevníci.

neosvícenost

Neosvícenost je stav, kdy je osoba nebo skupina lidí ignorující obecně uznávané pravdy, principy, myšlenky nebo vědomosti.

zlé síly

Zlé síly jsou silou, která ve svých činech ohrožuje dobro, které je často zaměřeno na zničení, ničení a zvrhnutí lidského světa.

zlo

Zlo je užíváno pro označení něčeho, co je špatné, destruktivní, ďábelské nebo kruté.

Podobná synonyma

dopravní

Dopravní: vše související s pohybem osob, zboží a informací prostřednictvím různých druhů dopravy.

signál

Signál je zpráva nebo informace, která je posílána pro komunikaci mezi dvěma nebo více systémy.

dopravní kalamita

Dopravní kalamita je situace, kdy jsou silnice neprůjezdné kvůli dopravním zácpám, nehodám nebo jiným krizovým situacím.

přenos (síly)

Přenos (síly) je pohyb energie nebo síly z jednoho místa na druhé.

vynakládat (síly)

Vynakládat síly znamená obětovat čas, úsilí a energii pro vykonání nějaké činnosti.

přenos hnací síly

Přenos hnací síly je proces, při kterém je energie přenášena z motoru na pohyblivé části, aby poháněly stroj.

vynaložit (síly)

Vynaložit znamená fyzickou nebo psychickou energii použít k dosažení něčeho.

rozmístit (síly)

Rozmístit znamená rozdělit a rozložit silné síly po širší oblasti.

nedostatek síly

Nedostatek síly se označuje jako slabost, která ztěžuje fyzickou činnost, často související s únavou a oslabením.

ozbrojené síly KSČ

Ozbrojené síly KSČ byly sovětskou vládou schválené ozbrojené jednotky, které hlídaly a chránily Československo a jeho občany.

bliknout (lampa)

Bliknutí je krátké svícení, které se objevuje nebo zhasíná rychle, obvykle v rytmu.

dopravní tepna

Dopravní tepna je silnice nebo dálnice, která je využívána k dopravě mezi oblastmi nebo městy.

záře (kmitavá)

Záře je rychlá, periodická změna intenzity světla nebo jiného zdroje energie.

jitřní záře

Jitřní záře je světlo vycházející z oblohy v ranních hodinách, které svítí jasně během východu slunce.

svítidlo (ozdobné)

Svítidlo je předmět, který slouží k osvětlení, obvykle se používá jako dekorace.

přepínat (síly)

Přepínat je proces změny mezi dvěma nebo více různými stavy. Jde o proces přepínání mezi různými sílami, například mezi napětím a proudem.