Facebook

Zaostalost - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu zaostalost.

Podobná synonyma