Facebook

Odrážet (světlo) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu odrážet (světlo).

Význam: Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

zrcadlit

Odrážet, opakovat, kopírovat, zobrazovat nebo odrážet obraz.

obrážet

Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

přemýšlet

Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

přemítat

Přemítat znamená zkoumat, uvažovat o něčem, hledat odpovědi, pročítat, rozmýšlet se.

uvažovat

Uvažovat znamená zvažovat, být zaměřen na vytváření myšlenkových pochodů a hledání řešení.

rozjímat

Přemýšlet, zamýšlet se, meditovat nad něčím; přemýšlet o hlubších významných tématech či událostech.

Podobná synonyma

rezervovat si místo

Rezervovat si místo znamená vytvořit si právo na jeho užívání, aby bylo dostupné později.

stať

Stať je článek v novinách nebo časopise, který se zabývá konkrétním tématem, popisuje či hodnotí událost, myšlenku nebo informace.

přemýšlet <o čem>

Přemýšlet o čem znamená uvažovat o určité věci, analyzovat ji a vyhodnocovat možné scénáře.

civilizovaný stát

Civilizovaný stát je moderní společnost, která je demokratická, založená na právních systémech, vyvážených ekonomikách a ochraně lidských práv.

stát^1

Stát je politická organizace, která vyžaduje vládu a jurisdikci nad určitou geografickou oblastí a obyvatelstvem.

stát se nepřístupným

Stát se nepřístupným znamená uzavřít se, postavit se odmítavě a být neochotný otevřít se jiným.

zajistit (místo)

Zajistit znamená zaručit, že něco bude provedeno, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

stát se

Stát se: dosáhnout určitého stavu; být něčím; dojít k něčemu.

zůstat stát (s autem)

Zůstat stát s autem znamená zastavit se s autem na místě a čekat.

stát

Stát je politický subjekt, který má vládu, území, občany a suverenitu.

vykázat <komu> (místo)

Vykázat (místo) znamená vyžadovat, aby osoba opustila místo.

stát^5

Kolektivní územní celky, které zajišťují politickou, právní a ekonomickou kontrolu nad územím a jeho obyvateli.

stát se odolným

Být odolným znamená být schopným překonat překážky a vyrovnat se s těžkými situacemi.

obrážet se

Obrážet se znamená se pohybovat rychle sem a tam, být stále na cestách.

stát (závislý)

Stát je politické uspořádání, které má monopol na používání síly na území, kde jeho autorita je uznávána.

místo

Místo je fyzické nebo virtuální místo konkrétního umístění nebo aktivity.

ucházet (plyn)

Ucházet se znamená vyvíjet tlak na plyn, aby se mohl pohybovat ve směru, který je mu předepsaný.

vyplnit (místo)

Vyplnit znamená doplnit potřebné informace do prázdného prostoru.

stát se šedivým

Stát se šedivým znamená postupné ztrácení barvy vlasů v důsledku genetického faktoru nebo stárnutí.

místo (v přírodě)

Místo je místo v přírodě, které má geografickou polohu, oblast a okolní prostředí.

ucházet se o (funkci)

Ucházet se o funkci znamená vyjádřit svoji připravenost a ochotu přijmout ji a převzít odpovědnost za její výkon.

stát se (čistým)

Stát se čistým znamená osvobodit se od všech negativních a škodlivých vlivů a získat čistou mysl a srdce.

stát se chudším

Ztráta majetku nebo zdrojů, která vede k větší chudobě.

stát se neústupným

Nebýt kompromisním, odmítat všechny návrhy na změny a stát si za svým.

zajímat

Zajímat se: projevovat zájem, pozornost, zvědavost, být zvědavý, věnovat pozornost, vzdělávat se.