Facebook

Odrážet (světlo) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu odrážet (světlo).

Význam: Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

zrcadlit

Odrážet, opakovat, kopírovat, zobrazovat nebo odrážet obraz.

obrážet

Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

přemýšlet

Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

přemítat

Přemítat znamená zkoumat, uvažovat o něčem, hledat odpovědi, pročítat, rozmýšlet se.

uvažovat

Uvažovat znamená zvažovat, být zaměřen na vytváření myšlenkových pochodů a hledání řešení.

rozjímat

Přemýšlet, zamýšlet se, meditovat nad něčím; přemýšlet o hlubších významných tématech či událostech.

Podobná synonyma

obrážet se

Obrážet se znamená se pohybovat rychle sem a tam, být stále na cestách.

stát se aktuálním (problém)

Stát se aktuálním znamená aktualizovat téma a přizpůsobit se současným okolnostem.

stát se chudším

Ztráta majetku nebo zdrojů, která vede k větší chudobě.

první místo

První místo je umístění na nejvyšší příčce, bývá nejvyšším oceněním pro ty, kteří dosáhli nejlepšího výsledku.

místo (procházek)

Místo je obecný termín pro určitou oblast nebo část prostoru, může být fyzické, virtuální nebo imaginární.

místo

Místo je název, který označuje fyzické místo nebo oblast. Může odkazovat na místo setkání, konkrétní místo nebo obecnou oblast.

přemýšlet <o čem>

Přemýšlet je proces zvažování a analýzy informací ve vztahu k určitému tématu nebo problému.

dát na místo

Usadit, umístit; nahradit/zaměnit místo, polohu nebo pořadí.

stát se (čistým)

Stát se čistým znamená osvobodit se od všech negativních a škodlivých vlivů a získat čistou mysl a srdce.

stát se zřejmým

Stát se zřejmým znamená jasně pochopitelné, zjevné, jasně vyjádřené nebo poznatelné.

zajistit (místo)

Zajistit znamená zaručit, že něco bude provedeno, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

stát se nepřístupným

Stát se nepřístupným znamená uzavřít se, postavit se odmítavě a být neochotný otevřít se jiným.

místo pobytu

Místo pobytu je místo, kde se člověk zdržuje, trvale nebo dočasně.

uvažovat <o čem>

Uvažovat znamená zamýšlet se nad něčím, přemýšlet o něčem, analyzovat, zkoumat a vyvozovat závěry.

stát se závislým <na čem>

Stát se závislým: začít něčemu podléhat a mít nad ním méně kontroly.

přemýšlet <nad čím>

Přemýšlet znamená analyzovat a zvažovat možnosti nad danou situací či tématem.

zaujímat místo

Zaujímat místo znamená obsadit pozici, být na viditelném postavení, byť jen dočasně.

stát se

Stát se znamená přechod z jednoho stavu do druhého, např. z nečeho potenciálního na realizované.

stát <kde> (s autem)

Stát (s autem) znamená zastavit se, zastavit se na místě a přestat jezdit.

stát

Stát je organizovaný politický a právní systém, který řídí obyvatele daného území.

vykázat místo

Vykázat místo znamená vyhoštění, nucený odchod, bez možnosti návratu.

stát se <co>

Stát se: dosáhnout čeho; dostat se do stavu, kdy se něco stalo.

uvolnit (místo)

Uvolnit: osvobodit, propustit, uvolnit místo/prostor.

přivézt na jedno místo

Přivézt na jedno místo znamená přepravit něco z jednoho místa na druhé.