Facebook

Korespondenční (styk) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu korespondenční (styk).

Význam: Korespondenční styk je forma komunikace mezi dvěma stranami prostřednictvím dopisů, e-mailů nebo jiných způsobů písemné komunikace.

psaný

Psaný: vyjádřený nebo zaznamenaný pomocí písma nebo jiného zápisu.

ústní

Ústní se týká vyprávění nebo vyjádření pomocí slov, mluvením, místo psaní.

Podobná synonyma

zpráva (ústní)

Zpráva je sdělení, které někdo přednese ústy, aby sdělil informace nebo nějakou myšlenku.

zprávy (ústní)

Zpráva je sdělení, které je ústně sděleno.

jen psaný (styl)

Styl jen psaný je způsob psaní, který se zaměřuje na strukturu, jasnost a srozumitelnost textu, který je složen pouze z psaných slov.

záznam (psaný n. mluvený)

Záznam je popis nějaké události, informace nebo dat v písemné nebo mluvené formě.

ústní podání

Ústní podání je vyprávění příběhů, legend nebo informací pomocí mluveného slova.