Facebook

Mít pohlavní styk - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu mít pohlavní styk.

Význam: Pohlavní styk je intimní akt, kterým se dvě osoby propojují fyzicky a emocionálně.

souložit <s kým>

Souložit je pohlavní styk mezi dvěma lidmi.

jebat

Souhrnný význam slova jebat je „používat vulgární slovní spojení k popisu něčeho intenzivního nebo silného“.

šoustat

Šoustat znamená energicky, rytmicky se hýbat, tančit nebo zpívat.

šoupat

Šoupat se vyjadřuje jako pohyb z místa na místo, obvykle za účelem získání nebo přesunu něčeho.

píchat <koho n. s kým>

Píchat se vyjadřuje jako verbální útok na koho nebo s kým: šikana, kritika, výsměch nebo narážky.

Podobná synonyma

určit <koho>

Určit: rozhodnout, vybrat; odlišit od ostatních nebo stanovit meze.

utvrdit <koho v čem>

Utvrdit = potvrdit, upevnit; získat jistotu nebo pevnost.

krmit <koho n. co>

Krmit: dávat potravu; dodávat živin; podporovat činnosti a procesy.

zasáhnout <koho> (infekce)

Ohrozit infekcí, infikovat, napadnout, napadajícím způsobem postihnout.

předčit <koho>

Předčit : dosáhnout vyššího úspěchu, než je komu jinému dosaženo.

dráždit <koho>

Dráždit znamená provokovat nebo stupňovat jeho emoce nebo podrážděnost.

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí.

uvrhovat <koho kam>

Uvrhovat znamená přemístit někoho nebo něco do jiného prostředí, často odlišného od toho původního.

vystrojit <koho>

Vystrojit: ozdobit, oblečit do odpovídajících šatů nebo doplňků pro významnou událost.

spalovat <koho n. co>

Spalovat znamená zničit či zahladit něco ohněm.

zjednat <koho na co>

Zjednat znamená přimět někoho k akci či k dosažení něčeho. Např. zjednat na někom shovívavost, přimět ho k ústupkům, získat jeho souhlas či prosadit svůj názor.

vyhubovat <koho>

Vyhubovat znamená vyhození někoho z práce, školy nebo jiného místa, kde byl pověřeným úkolem.

odradit <koho od čeho>

Odradit - vyvolat odpor, odehnat od činnosti, odvrátit pozornost.

poděsit <koho>

Poděsit znamená vyvolat strach, úzkost nebo hrůzu.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená úplně vyčerpat fyzické nebo psychické síly, energii nebo odhodlání dané osoby.

očišťovat <koho>

Očišťovat znamená čistit, odstraňovat nečistoty nebo znečištění z něčí nebo něčího pověsti.

vzrušovat <koho>

Vzrušovat znamená vzbuzovat v něm napětí a těšení se na něco, co nastane.

mentorovat <koho>

Mentorovat znamená poskytovat rady, podporu a vedení jiné osobě, aby mohla dosáhnout svého cíle.

nasytit <koho>

Nasytit znamená naplnit, uspokojit jeho hlad nebo žízeň.

zavírat <koho>

Uzavřít, začít nebo dokončit něco nebo někoho; odříznout, omezit nebo omezovat přístup k něčemu nebo k někomu.

udeřit <koho>

Fyzicky někoho napadnout, kopnout, uhodit nebo jinak fyzicky zasáhnout.

kárat <koho>

Kárat znamená dát někomu najevo, že jeho chování nebylo vhodné a upozornit ho na jeho chybu.

parodovat <koho>

Parodovat znamená vytvářet vtipné, satira nebo humorné imitace něčího či něčeho.

zhubit <koho>

Zhubit = snížit tělesnou hmotnost člověka cílenou dietou, cvičením a/nebo léky.

vzrušit <koho> (smyslně)

Vzbudit smyslnou touhu, vášeň nebo vzrušení ve vztahu k někomu.

zapsat <koho kam>

Zapsat je vyjádřením příkazu nebo přání někomu něco zapsat, například do seznamu, do knihy nebo do počítače.

zaujímat <co koho>

Zaujímat je vyjadřovat názor nebo stanovisko k něčemu, zaujmout postoj, vyvolat pozornost.

dohlížet <na koho>

Dohlížet znamená pečovat o něj, dohlížet na něj, dbát na to, aby dělal to, co má.

ochladit <koho n. co>

Ochladit znamená zmírnit, uklidnit nebo zpomalit.

využívat <koho n. co>

Využívat znamená využití času, prostředků nebo schopností k dosažení nějakého cíle.