Facebook

Potlesk (veřejný) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu potlesk (veřejný).

Význam: Potlesk je veřejné projevování radosti a souhlasu; obvykle se vyjadřuje rukama tleskáním.

jásot (neutuchající)

Jásot je vřelé a nadšené projevování radosti, které se nezastaví, ani neustupuje.

projev nadšení

Projev nadšení je vyjádření radosti, entuziasmu a nadšení, které může být vyjádřeno ústně nebo pohybem.

veřejná pocta

Veřejná pocta je oslava, která vyjadřuje úctu a uznání pro někoho, kdo něco udělal nebo dosáhl.

Podobná synonyma

projev

Projev je mluvené slovo, kterém se vyjadřuje názor nebo myšlenka.

jásot

Radostné volání a skandování, obvykle spojené s úspěchem nebo vítězstvím.

nadšení

Nadšení je vášeň, energie a entuziasmus, který je často spojen s radostí, optimizmem a nadějí.

pronést (projev)

Pronést je vyřčení nějakého slova, projevu nebo prohlášení.

projev vznešenosti

Projev vznešenosti je představení sebe sama, které vyzařuje důstojnost, noblesu a zdvořilost.

nadšení (prudké)

Nadšení je silná radost, která se projevuje bouřlivým entuziasmem a nadšením.

pocta (okázalá)

Okázalá pocta je úcta vyjádřená velkolepým způsobem, jako je formální ceremonie nebo zvláštní oslava.

patřit (pocta)

Patřit je znamenat být součástí, sdílet, uznávat, dávat poctu, respektovat, být věrný.

vypuknout (nadšení)

Vypuknout znamená prudce vybuchnout, vyvolat velké nadšení nebo emoce.

projev (slavnostní)

Projev je řeč, kterou vystoupí někdo před publikem; slouží k vyjádření myšlenek, názorů nebo emocí.

projev soustrasti

Projev soustrasti je vyjádření smutku a soucitu druhé osobě po ztrátě milované osoby nebo situace.

pocta

Pocta je vyjádření úcty, respektu a obdivu k osobě nebo činnosti.

vypukávat (jásot)

Vypukávat znamená hlasitě a nadšeně jásat, radovat se a vyjádřit svou radost.

pronášet projev

Pronášet projev znamená vystoupit a mluvit s lidmi o nějakém tématu s cílem je přesvědčit o nějaké myšlence.