Facebook

Potlesk (veřejný) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu potlesk (veřejný).

Význam: Potlesk je veřejné projevování radosti a souhlasu; obvykle se vyjadřuje rukama tleskáním.

jásot (neutuchající)

Jásot je vřelé a nadšené projevování radosti, které se nezastaví, ani neustupuje.

projev nadšení

Projev nadšení je vyjádření radosti, entuziasmu a nadšení, které může být vyjádřeno ústně nebo pohybem.

veřejná pocta

Veřejná pocta je oslava, která vyjadřuje úctu a uznání pro někoho, kdo něco udělal nebo dosáhl.

Podobná synonyma

pocta

Pocta je projev úcty a uznání k někomu nebo něčemu, obvykle ve formě slov, obřadů nebo vyjádření.

projev

Projev je vyjádření názorů nebo idejí verbálně či písemně před publikem.

veřejná doprava

Veřejná doprava je systém transportu, který slouží k přepravě osob z místa na místo. Zahrnuje autobusy, tramvaje, metra, vlaky a další.

patřit (pocta)

Patřit je znamenat být součástí, sdílet, uznávat, dávat poctu, respektovat, být věrný.

pronášet (projev)

Pronášet znamená vyjadřovat své myšlenky nebo názory veřejně a nahlas.

projev (nepřipravený)

Projev je sdělení, které je vyřčeno čelícím publiku bez předchozí přípravy.

projev vznešenosti

Projev vznešenosti je představení sebe sama, které vyzařuje důstojnost, noblesu a zdvořilost.

nadšení

Nadšení je silná radost a vzrušení z něčeho, co člověk miluje nebo se zajímá.

nadšení (prudké)

Nadšení je silná radost, která se projevuje bouřlivým entuziasmem a nadšením.

jásot

Radostné volání a pískot, které vyjadřuje nadšení a radost.

neutuchající

Neutuchající znamená trvalý, nekončící, neustále pokračující.

veřejná činnost

Veřejná činnost je všechno, co je prováděno ve veřejném zájmu, tj. ve prospěch občanů, ať už jsou to úředníci, politické strany nebo nevládní organizace.

veřejná informovanost

Veřejná informovanost je stav, kdy jsou lidé informováni o událostech, které se týkají veřejnosti.

pronést (projev)

Pronést je vyřčení nějakého slova, projevu nebo prohlášení.