Facebook

Nehodnotný - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu nehodnotný.

Význam: Nehodnotný je to, co nemá žádnou cenu; co je nevýznamné, bezcenné, neužitečné nebo k ničemu.

nedobrý

Špatný, nevyhovující, neuspokojivý, nezdravý, nevhodný, ošklivý, zlý, destruktivní.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

hodnotný

Hodnotný je věc, která má pro nás vysokou cenu nebo význam.

kvalitní

Kvalitní znamená vysoce hodnocené, vysoce kvalitní, vysoce kvalifikované a vysoce postavené.

bezcenný

Bezcenný se obvykle používá k popisu něčeho, co je zcela bez hodnoty aniž by to mělo nějakou cenu.

podřadný

Podřadný je nízký, ponížený, nepodstatný, nedůležitý, nevýznamný nebo nepříznivý.

chatrný

Slovo "chatrný" se obvykle používá k popisu něčeho, co je slabé, křehké nebo nestálé.

postranní

Postranní je odvozené od "postranního účelu", což označuje druhotnou, neprimární činnost či účel.

zapadlý

Skrytý, odříznutý od okolního světa; izolovaný.

zastrčený

Zastrčený znamená ukrytý, skrytý, schovaný nebo také zákrytý. Najdeme to např. ve významu slovesa zastrčit.

tajný

Skrytý, utajený; co je uchováváno v tajnosti.

skrytý

Skrytý význam je význam, který je nepřímo naznačen či potlačen; je obtížné jej odhalit nebo dokonce pochopit.

nedovolený

Nedovolený znamená nezákonný nebo nelegální.

neoprávněný

Neoprávněný = bez povolení, bez souhlasu druhé strany, nezákonný.

nezákonný

Nezákonný je to, co se nezakládá na právním předpisu nebo se s ním neslučuje.

ilegální

Ilegální znamená nezákonné, nezákonem schválené nebo nelegitimní.

legální

Legální znamená schválené právními předpisy nebo soudními rozhodnutími.

brakový

Brakový je adjektivum, které označuje levné, nekvalitní nebo neoriginální výrobky nebo služby.

obskurní

Obskurní je adjektivum, které se používá pro popis neobvyklých, neznámých nebo velmi tajemných věcí.

Podobná synonyma

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako příliš nízká kvalita věci nebo služeb, které nejsou dostatečně dobré, aby splňovaly standardy.

špatný

Špatný = negativní, škodlivý, nedostatečný, neuspokojivý, nevhodný, neúspěšný.

vyslanec (tajný)

Vyslanec (tajný) je osoba poslaná jako poselství nebo zástupce jiného státu nebo organizace.

tajný (vědy)

Skrytý, není na veřejnosti známý, neprozkoumaný, uzavřený pro výzkumníky.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

ilegální tiskovina

Ilegální tiskovina je jakákoli tiskovina, která je vydávána nelegálně a bez povolení státních orgánů.

tajný policista

Tajný policista je policista, který pracuje v utajení k objasnění zločinů a násilných trestných činů.

hodnotný (kaloricky)

Hodnotný (kaloricky) označuje potraviny s nadprůměrným obsahem energie nebo živin. Má vysoký nutriční profil a rychle dodává energii.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

chatrný (oděv)

Chatrný oděv je velmi slabý, nepoužitelný a vybledlý oděv, často prošlý časem.