Facebook

Nehodnotný - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu nehodnotný.

Význam: Nehodnotný je to, co nemá žádnou cenu; co je nevýznamné, bezcenné, neužitečné nebo k ničemu.

nedobrý

Špatný, nevyhovující, neuspokojivý, nezdravý, nevhodný, ošklivý, zlý, destruktivní.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

hodnotný

Hodnotný je věc, která má pro nás vysokou cenu nebo význam.

kvalitní

Kvalitní znamená vysoce hodnocené, vysoce kvalitní, vysoce kvalifikované a vysoce postavené.

bezcenný

Bezcenný se obvykle používá k popisu něčeho, co je zcela bez hodnoty aniž by to mělo nějakou cenu.

podřadný

Podřadný je nízký, ponížený, nepodstatný, nedůležitý, nevýznamný nebo nepříznivý.

chatrný

Slovo "chatrný" se obvykle používá k popisu něčeho, co je slabé, křehké nebo nestálé.

postranní

Postranní je odvozené od "postranního účelu", což označuje druhotnou, neprimární činnost či účel.

zapadlý

Skrytý, odříznutý od okolního světa; izolovaný.

zastrčený

Zastrčený znamená ukrytý, skrytý, schovaný nebo také zákrytý. Najdeme to např. ve významu slovesa zastrčit.

tajný

Skrytý, utajený; co je uchováváno v tajnosti.

skrytý

Skrytý význam je význam, který je nepřímo naznačen či potlačen; je obtížné jej odhalit nebo dokonce pochopit.

nedovolený

Nedovolený znamená nezákonný nebo nelegální.

neoprávněný

Neoprávněný = bez povolení, bez souhlasu druhé strany, nezákonný.

nezákonný

Nezákonný je to, co se nezakládá na právním předpisu nebo se s ním neslučuje.

ilegální

Ilegální znamená nezákonné, nezákonem schválené nebo nelegitimní.

legální

Legální znamená schválené právními předpisy nebo soudními rozhodnutími.

brakový

Brakový je adjektivum, které označuje levné, nekvalitní nebo neoriginální výrobky nebo služby.

obskurní

Obskurní je adjektivum, které se používá pro popis neobvyklých, neznámých nebo velmi tajemných věcí.

Podobná synonyma

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

souhra (kvalitní)

Souhra je vzájemná spolupráce a jednotný výkon. Jde o koordinaci činností, které se navzájem doplňují, aby dosáhly kvalitního výsledku.

špatný

Špatný: nevhodný, nedostatečný, škodlivý, nezdravý, neuspokojivý.

nekvalitní

Nekvalitní se vztahuje k nízké kvalitě, nedostatečnému výkonu nebo nedostatečné kvalitě výrobku nebo služby.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

(tajný) informátor

Osoba, která poskytuje informace o nezveřejněných událostech a činnostech neoficiálně a na tajných základnách.

kvalitní věc

Věc, která má vysokou kvalitu, která splňuje ty nejvyšší standardy a je spolehlivá.

podřadný (zboží)

Podřadné zboží je levné a obvykle má nižší kvalitu než prémiové zboží.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

tajný (vědy)

Skrytý, není na veřejnosti známý, neprozkoumaný, uzavřený pro výzkumníky.

ilegální tiskovina

Ilegální tiskovina je jakákoli tiskovina, která je vydávána nelegálně a bez povolení státních orgánů.

hodnotný (kaloricky)

Hodnotný (kaloricky) označuje potraviny s nadprůměrným obsahem energie nebo živin. Má vysoký nutriční profil a rychle dodává energii.

vyslanec (tajný)

Vyslanec (tajný) je osoba poslaná jako poselství nebo zástupce jiného státu nebo organizace.

koberec (bezcenný)

Koberec je pokrytí podlahy, které je zpravidla z bavlny, vlny nebo syntetických vláken a které nemá žádnou cenu.

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.