Facebook

Tajný - synonyma

Celkem nalezeno 24 synonym ke slovu tajný.

Význam: Skrytý, utajený; co je uchováváno v tajnosti.

postranní

Postranní je odvozené od "postranního účelu", což označuje druhotnou, neprimární činnost či účel.

zapadlý

Skrytý, odříznutý od okolního světa; izolovaný.

zastrčený

Zastrčený znamená ukrytý, skrytý, schovaný nebo také zákrytý. Najdeme to např. ve významu slovesa zastrčit.

skrytý

Skrytý význam je význam, který je nepřímo naznačen či potlačen; je obtížné jej odhalit nebo dokonce pochopit.

nedovolený

Nedovolený znamená nezákonný nebo nelegální.

neoprávněný

Neoprávněný = bez povolení, bez souhlasu druhé strany, nezákonný.

nezákonný

Nezákonný je to, co se nezakládá na právním předpisu nebo se s ním neslučuje.

ilegální

Ilegální znamená nezákonné, nezákonem schválené nebo nelegitimní.

legální

Legální znamená schválené právními předpisy nebo soudními rozhodnutími.

brakový

Brakový je adjektivum, které označuje levné, nekvalitní nebo neoriginální výrobky nebo služby.

obskurní

Obskurní je adjektivum, které se používá pro popis neobvyklých, neznámých nebo velmi tajemných věcí.

bezcenný

Bezcenný - nemá žádnou hodnotu; nehodnotný, neužitečný.

nehodnotný

Nehodnotný je to, co nemá žádnou cenu; co je nevýznamné, bezcenné, neužitečné nebo k ničemu.

kradmý

Kradmý se vztahuje k jednání, které je provedeno v pozadí nebo tajně a je porušením zákona.

nevyslovený

Nevyslovený: Neřečeno, ale téměř cítit; naznačeno, ale nevyřčeno.

zjevný

Zjevný znamená patrný, jasný, zřetelný, viditelný, dobře pozorovatelný.

utajený

Skrytý, tajný, neznámý; jedná se o informace, které nejsou veřejně známé.

neveřejný

Neveřejný znamená, že není přístupný, zveřejněný nebo sdílený s jinými lidmi.

důvěrný

Důvěrný - úzké vztahy, založené na vzájemné důvěře, intimnosti a soukromí.

veřejný

Veřejný se vztahuje k něčemu, co je pro veřejnost přístupné, nebo k něčemu, co se týká veřejnosti.

podzemní

Podzemní znamená pod zemí nebo pod povrchem, týká se předmětů, struktur nebo prostorů, které jsou umístěny pod povrchem země.

protizákonný

Protizákonný: nezákonný, nezakládající se na právních předpisech.

tajemný

Tajemný je něco, co vyvolává zvědavost a tajemství, něco, co je neznámé nebo záhadné.

tajnůstkářský

Tajnůstkářský je týkající se tajemství, nenápadný, skrytý a obtížně postižitelný.

Podobná synonyma

podzemní podlaží

Podzemní podlaží je podzemní část budovy, může být obytná či technická. Může být také podzemní parkoviště či jiná další užitná místnost.

podzemní skřítek

Malé mytologické stvoření, podobné trpaslíkovi, které obývá podzemní prostory a chrání poklady.

potlesk (veřejný)

Potlesk je veřejné projevování radosti a souhlasu; obvykle se vyjadřuje rukama tleskáním.

zjevný (konflikt)

Zjevný konflikt je mezi dvěma stranami, které mají protichůdné názory, postoje nebo zájmy.

nevyslovený (cit)

Nevyslovený cit je myšlenka, pocit nebo představa, která je vyjádřena bez použití slov, například pomocí gest nebo výrazu obličeje.

důvěrný (sexuálně)

Důvěrný může znamenat intimní, soukromý vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje intimní a sexuální aktivity.

ilegální tiskovina

Ilegální tiskovina je jakákoli tiskovina, která je vydávána nelegálně a bez povolení státních orgánů.

důvěrný přítel

Důvěrný přítel je někdo, kdo je vám blízký a můžete se na něj spolehnout. Je to někdo, koho můžete sdílet své nejintimnější myšlenky, pocity a tajemství.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

být zjevný

Být zjevný znamená být jasně pochopitelný a snadno viditelný.

koberec (bezcenný)

Koberec je pokrytí podlahy, které je zpravidla z bavlny, vlny nebo syntetických vláken a které nemá žádnou cenu.

tajemný (člověk)

Tajemný člověk je záhadný a tajuplný, plný tajných myšlenek a tajných úmyslů.

pohřebiště (podzemní)

Pohřebiště je místo, kde jsou pohřbívány mrtvoly pod zemí.

bezcenný papír

Bezcenný papír je ekonomický termín, který označuje akcii nebo obligaci, která je na trhu velmi málo dostupná nebo obecně považovaná za nežádoucí.

dutina (podzemní)

Dutina je otvor, díra nebo jeskyně ve zdech, skalách nebo v zemi.

veřejný dům

Veřejný dům je místo, kde si můžete koupit a vychutnat alkoholické nápoje a obvykle i jídlo.