Facebook

Komponenta - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu komponenta.

Význam: Komponenta je část nebo součást celku, která může být fyzická nebo abstraktní.

složka

Složka je soubor adresářů nebo souborů, které jsou organizovány do logických jednotek.

součást

Součástí je část, která je součástí celku a přispívá k jeho činnosti nebo funkčnosti.

část

Část je část celku, která je od něj oddělena a je odlišná.

prvek

Prvek je základní částice hmoty, jednotlivé složky všech věcí ve vesmíru.

člen

Člen je člověk, který je částí nějaké skupiny nebo organizace. Vyjadřuje svou podporu a zapojuje se do činností této skupiny.

díl

Díl je součástka nebo část něčeho, která slouží k tvorbě celku.

komponent

Komponent je součást nebo část systému, která má svou specifickou funkci.

sloha

Sloha je jeden verš nebo krátký veršický útvar, skládající se obvykle z dvou nebo více slok.

šanon

Šanon je způsob zápisu, který se používá k uložení dat, zvučného záznamu nebo obrazových dat.

Podobná synonyma

řídící složka

Řídící složka je součást systému, která zajišťuje jeho regulaci a kontrolu.

člen vlády

Člen vlády je politická osoba, která má zodpovědnost za přijímání a implementaci rozhodnutí státu.

aktivní člen

Aktivní člen je člověk, který se aktivně účastní činností ve skupině nebo organizaci.

část řazení

Část řazení je postup, který se používá k uspořádání informací do určitého pořadí.

základní část

Základní část je nezbytnou součástí nějakého funkčního celku, jehož účel je základem pro vytváření dalších částí.

člen NSDAP

Člen NSDAP je člen nacistické strany Německého společenství práce.

část tlamy

Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

městská část

Městská část je oblast v rámci města nebo obce, která má svou vlastní samosprávu a občanskou infrastrukturu.

část právního předpisu

Část právního předpisu je část předpisu, která stanoví právní povinnosti a práva.

člen komise

Člen komise je osoba, která je pověřena k vedení a koordinaci určitých úkolů nebo procesů.

část chrámu

Část chrámu je část budovy, která je věnována vykonávání náboženských obřadů.

část formy (slévárenské)

Část formy je část slévárenské formy, tvořící rámec nebo kostru pro tvarování materiálu.

část rozvodu

Část rozvodu je odlučování bývalých manželů a jejich majetku po soudním rozsudku.

složka (léku)

Složka je část léku, která působí terapeuticky a ve složení léku se může vyskytovat jedna nebo více složek.

úvodní část

Úvodní část je krátká sekce, která se obvykle nachází na začátku dokumentu, textu nebo prezentace a slouží jako krátké uvedení do hlavních myšlenek.

zadní část hlavy

Zadní část hlavy je oblast za ušima a kolem krku; tato oblast je obvykle měkčí a citlivější než čelo.

část (celku)

Část je část celku, která je jeho součástí. Je to část něčeho většího, která může být samostatná nebo součástí celku.

podstatná část

Podstatná část je hlavní část, která je nezbytná pro úplné pochopení celku.

část (značná)

Část je značná část celku nebo určitého objemu. Znamená to, že je to větší část než jen kousek.

část květní koruny

Část květní koruny je část rostliny, která je obvykle nejvíce viditelná a slouží k produkci semene.

část koule

Část koule je fyzikální koncept, který označuje část koule se stejným poloměrem a centrálním úhlem.

člen městské rady

Člen městské rady je osoba, která zastupuje a zodpovídá za veřejné zájmy v obci a je zvolená občany.

člen rodiny

Člen rodiny je osoba, která pochází ze stejného příbuzenského příbuzenství (rodiče, sourozenci, prarodiče, neteře a synovci).

část (hry)

Část je částí celku, v případě her se jedná o části hry, např. úroveň, kolo apod.

člen parlamentu

Člen parlamentu je zákonodárce, který zastupuje občany ve volených orgánech a předkládá návrhy zákonů.

převážná část

Převážná část je největší část nebo podíl celku.

část (knihy)

Část je část knihy, která se skládá z několika kapitol nebo odstavců a obvykle týká jednoho tématu.

část vysoké školy

Část vysoké školy je jednotka organizační, která se skládá z více fakult či jiných ústavů, jež mají společný cíl v oblasti vzdělávání.

střední část (soutěže)

Střední část soutěže je obvykle mezi prvním kolem závodů a finálovou fází. Jde o klíčovou část soutěže, kde se rozhoduje o tom, kdo postoupí do finále.

Nový zákon (část)

Nový zákon je druhá část Bible, která zahrnuje výklad událostí po narození Ježíše až po jeho návrat. Obsahuje 27 knih, v nichž se zaznamenávají Ježíšovy nauky a zázraky.