Facebook

Komponenta - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu komponenta.

Význam: Komponenta je část nebo součást celku, která může být fyzická nebo abstraktní.

složka

Složka je soubor adresářů nebo souborů, které jsou organizovány do logických jednotek.

součást

Součástí je část, která je součástí celku a přispívá k jeho činnosti nebo funkčnosti.

část

Část je část celku, která je od něj oddělena a je odlišná.

prvek

Prvek je základní částice hmoty, jednotlivé složky všech věcí ve vesmíru.

člen

Člen je člověk, který je částí nějaké skupiny nebo organizace. Vyjadřuje svou podporu a zapojuje se do činností této skupiny.

díl

Díl je součástka nebo část něčeho, která slouží k tvorbě celku.

komponent

Komponent je součást nebo část systému, která má svou specifickou funkci.

sloha

Sloha je jeden verš nebo krátký veršický útvar, skládající se obvykle z dvou nebo více slok.

šanon

Šanon je způsob zápisu, který se používá k uložení dat, zvučného záznamu nebo obrazových dat.

Podobná synonyma

část květní koruny

Část květní koruny je část rostliny, která je obvykle nejvíce viditelná a slouží k produkci semene.

člen parlamentu

Člen parlamentu je zákonodárce, který zastupuje občany ve volených orgánech a předkládá návrhy zákonů.

městská část

Městská část je oblast v rámci města nebo obce, která má svou vlastní samosprávu a občanskou infrastrukturu.

část právního předpisu

Část právního předpisu je část předpisu, která stanoví právní povinnosti a práva.

část hradu (obytná)

Část hradu obvykle označuje obytnou část hradu, tj. místnosti a prostory pro bydlení a pracovní prostory pro služebnictvo.

střední část (soutěže)

Střední část soutěže je obvykle mezi prvním kolem závodů a finálovou fází. Jde o klíčovou část soutěže, kde se rozhoduje o tom, kdo postoupí do finále.

základní část

Základní část je nezbytnou součástí nějakého funkčního celku, jehož účel je základem pro vytváření dalších částí.

další část

Další část: část, která navazuje na předchozí.

část směrové antény

Část směrové antény je součástí, která se používá k zaměření signálu na daný směr.

část tlamy

Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

převládající složka

Převládající složka je dominantní prvek, který má největší vliv na celkový stav nebo výsledek.

zadní část hlavy

Zadní část hlavy je oblast za ušima a kolem krku; tato oblast je obvykle měkčí a citlivější než čelo.

člen (komunistické) strany

Člen strany je osoba, která je registrována v komunistické straně a přijala její ideologii. Je zapojena do jejích aktivit a účastní se jejích schůzí.

podstatná část

Podstatná část je hlavní část, která je nezbytná pro úplné pochopení celku.

člen NSDAP

Člen NSDAP je člen nacistické strany Německého společenství práce.

část chrámu

Část chrámu je část budovy, která je věnována vykonávání náboženských obřadů.

část plochy (ozdoba)

Část plochy je ozdobný prvek, který se používá pro vytváření vzhledu a dekorace.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

člen rodiny

Člen rodiny je osoba, která pochází ze stejného příbuzenského příbuzenství (rodiče, sourozenci, prarodiče, neteře a synovci).

část ženského ústrojí

Část ženského ústrojí je souhrn všech orgánů ženského těla, které se podílejí na reprodukci.

řídící složka

Řídící složka je součást systému, která zajišťuje jeho regulaci a kontrolu.

člen komise

Člen komise je osoba, která je pověřena k vedení a koordinaci určitých úkolů nebo procesů.

převážná část

Převážná část je největší část nebo podíl celku.

část koule

Část koule je fyzikální koncept, který označuje část koule se stejným poloměrem a centrálním úhlem.

člen vlády

Člen vlády je politická osoba, která má zodpovědnost za přijímání a implementaci rozhodnutí státu.

stavební prvek (jednolitý)

Stavební prvek je jednolitá součást stavby, jako jsou například stěny, stropy, podlahy nebo schodiště.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

složka (léku)

Složka je část léku, která působí terapeuticky a ve složení léku se může vyskytovat jedna nebo více složek.